26 jan 2016 06:00

26 jan 2016 06:00

Dom berör Sandviken

MARIESTAD: Seglivat ärende på väg mot avslut?

I en tredskodom vid tingsrätten har ett schweiziskt företag anmodats att ta bort en 15 år gammal renvattensanläggning i Sandviken, Mariestad.

Det var i juni 2000 som ett avtal slöts mellan Mariestads kommun och företaget UTM Svenska AB.

Vid Sandviken Gummerstad (fastigheten Marieholm 10:1) skulle företaget anlägga en renvattensanläggning.

Efter en testperiod, som inte gav vatten av den kvalitet och volym som man hade hoppats, uppmanade kommunen bolaget att ta bort utrustningen. Allt enligt det avtal som hade ingåtts mellan parterna.

Konkurs

Under en längre tid hände inget och inte blev det bättre av att företaget gick i konkurs.

Efter skriftväxling framkom det för ett tag sedan att anläggningen numera ägs av United Waters International AG med säte i Schweiz.

När detta väl var fastställt skrev kommunens jurist Rolf Sjöström till detta företag med en begäran att anläggningen senast den 1 september förra året skulle tas bort och att företaget skulle återställa marken. (United Waters delgavs detta den 15 juni).

Men ingenting hände och ingen reaktion kom från huvudkontoret i Zug.

I det läget begärde kommunen att Skaraborgs tingsrätt skulle meddela en tredskodom.

Fyra teknikhus

Den domen kom den 21 januari och där meddelas att United Waters ska ta bort anläggningen som består av fyra teknikhus med teknisk utrustning, pumputrustning, ledningar, slangar och brunnar med överbyggnation.

Därefter ska United Waters återställa marken; brunnshålen ska fyllas igen med singel och matjord ska placeras ovanpå.

Vidare ska alla uppfyllda ytor jämnas av för att harmoniera med omgivande markytor.

Ersättning

Företaget ska också ersätta kommunen med cirka 1 500 kronor för pappersarbetet som ledde fram till domen.

Tredskodomen i tingsrätten kan överklagas (enbart av kommunen) till Göta hovrätt senast den 11 februari.

United Waters å sin sida kan ansöka om så kallad återvinning senast den 22 februari.

Det innebär att tredskodomen då åter kan komma upp i en förhandling i tingsrätten.

Det var i juni 2000 som ett avtal slöts mellan Mariestads kommun och företaget UTM Svenska AB.

Vid Sandviken Gummerstad (fastigheten Marieholm 10:1) skulle företaget anlägga en renvattensanläggning.

Efter en testperiod, som inte gav vatten av den kvalitet och volym som man hade hoppats, uppmanade kommunen bolaget att ta bort utrustningen. Allt enligt det avtal som hade ingåtts mellan parterna.

Konkurs

Under en längre tid hände inget och inte blev det bättre av att företaget gick i konkurs.

Efter skriftväxling framkom det för ett tag sedan att anläggningen numera ägs av United Waters International AG med säte i Schweiz.

När detta väl var fastställt skrev kommunens jurist Rolf Sjöström till detta företag med en begäran att anläggningen senast den 1 september förra året skulle tas bort och att företaget skulle återställa marken. (United Waters delgavs detta den 15 juni).

Men ingenting hände och ingen reaktion kom från huvudkontoret i Zug.

I det läget begärde kommunen att Skaraborgs tingsrätt skulle meddela en tredskodom.

Fyra teknikhus

Den domen kom den 21 januari och där meddelas att United Waters ska ta bort anläggningen som består av fyra teknikhus med teknisk utrustning, pumputrustning, ledningar, slangar och brunnar med överbyggnation.

Därefter ska United Waters återställa marken; brunnshålen ska fyllas igen med singel och matjord ska placeras ovanpå.

Vidare ska alla uppfyllda ytor jämnas av för att harmoniera med omgivande markytor.

Ersättning

Företaget ska också ersätta kommunen med cirka 1 500 kronor för pappersarbetet som ledde fram till domen.

Tredskodomen i tingsrätten kan överklagas (enbart av kommunen) till Göta hovrätt senast den 11 februari.

United Waters å sin sida kan ansöka om så kallad återvinning senast den 22 februari.

Det innebär att tredskodomen då åter kan komma upp i en förhandling i tingsrätten.

  • C. Lundh