25 jan 2016 20:10

25 jan 2016 20:10

Studerar depression hos äldre

MARIESTAD: Linnéa Törnhage från Mariestad deltar i forskningsstudie om nedstämdhet

Personer över 65 år är en eftersatt grupp när det gäller behandling mot nedstämdhet. Nu drar en ny internetbehandling i gång på Linköpings universitet som vill råda bot på detta.

– Det är vanligt med nedstämdhet bland äldre. Till viss del är det naturligt, man slutar arbeta och förlorar vänner, men det finns en gräns när det inte längre är normalt utan klassas som depression. Med vår studie hoppas vi kunna fånga upp den här gruppen, som vanligtvis inte uppmärksammas, säger Linnéa Törnhage, Mariestadstjej som flyttade till Linköping för sju år sedan för att studera.

Examensarbete

Linnéa Törnhage går sista året på psykologprogrammet och ska använda den aktuella studien i sitt examensarbete. Projektet bryter delvis ny mark. Liknande studier har gjorts tidigare på yngre personer. Då har man förutsatt att metoden ger samma resultat på äldre, men det stämmer inte alltid.

– Vår studie är speciellt anpassad för målgruppen, och dessutom individanpassad. Efter ett inledande samtal kan vi lägga till speciella frågor för just den personen efter hennes behov.

Den behandling som erbjuds mot depression i primärvården i dag är psykofarmaka. Något som fungerar hos vissa men som hos äldre personer ibland kan ha sämre effekt.

– Psykofarmaka kan ge andra biverkningar hos gamla människor, som muntorrhet och problem med magen. Ibland kan medicinen även ge oönskade effekter i kombination med andra mediciner som personen redan behandlas med.

Behandling över nätet

I den aktuella behandlingen ingår ingen psykofarmaka, den sker helt via internet. Den som deltar får en egen behandlare som ger stöd via nätet, och vid behov även kan samtala över telefon. Behandlingen tar tio veckor.

Forskningsgruppen använder en metod som arbetar med konkreta övningar. Deltagarna får verktyg som de kan jobba vidare med efter behandlingen för att till exempel lära sig att planera eller att förbättra sin sömn. Projektet drar igång 15 februari. Forskningsgruppen hoppas att så många som möjligt kan vara med, och håller för närvarande på att annonsera och informera om projektet.

– Ju fler som deltar, desto bättre blir resultatet, säger Linnéa Törnhage.

Kommer du att flytta tillbaka till Mariestad när du är färdig med studierna?

– Vi får se, jag ska söka jobb när jag är klar, men har för tillfället inga planer på att flytta tillbaka.

– Det är vanligt med nedstämdhet bland äldre. Till viss del är det naturligt, man slutar arbeta och förlorar vänner, men det finns en gräns när det inte längre är normalt utan klassas som depression. Med vår studie hoppas vi kunna fånga upp den här gruppen, som vanligtvis inte uppmärksammas, säger Linnéa Törnhage, Mariestadstjej som flyttade till Linköping för sju år sedan för att studera.

Examensarbete

Linnéa Törnhage går sista året på psykologprogrammet och ska använda den aktuella studien i sitt examensarbete. Projektet bryter delvis ny mark. Liknande studier har gjorts tidigare på yngre personer. Då har man förutsatt att metoden ger samma resultat på äldre, men det stämmer inte alltid.

– Vår studie är speciellt anpassad för målgruppen, och dessutom individanpassad. Efter ett inledande samtal kan vi lägga till speciella frågor för just den personen efter hennes behov.

Den behandling som erbjuds mot depression i primärvården i dag är psykofarmaka. Något som fungerar hos vissa men som hos äldre personer ibland kan ha sämre effekt.

– Psykofarmaka kan ge andra biverkningar hos gamla människor, som muntorrhet och problem med magen. Ibland kan medicinen även ge oönskade effekter i kombination med andra mediciner som personen redan behandlas med.

Behandling över nätet

I den aktuella behandlingen ingår ingen psykofarmaka, den sker helt via internet. Den som deltar får en egen behandlare som ger stöd via nätet, och vid behov även kan samtala över telefon. Behandlingen tar tio veckor.

Forskningsgruppen använder en metod som arbetar med konkreta övningar. Deltagarna får verktyg som de kan jobba vidare med efter behandlingen för att till exempel lära sig att planera eller att förbättra sin sömn. Projektet drar igång 15 februari. Forskningsgruppen hoppas att så många som möjligt kan vara med, och håller för närvarande på att annonsera och informera om projektet.

– Ju fler som deltar, desto bättre blir resultatet, säger Linnéa Törnhage.

Kommer du att flytta tillbaka till Mariestad när du är färdig med studierna?

– Vi får se, jag ska söka jobb när jag är klar, men har för tillfället inga planer på att flytta tillbaka.

  • Helena Larsson