25 jan 2016 16:57

25 jan 2016 16:57

Manifestation för snabbare handläggning

MARIESTAD

– Att lämna kvar sin familj i en krigszon och inte kunna påverka processen är oerhört frustrerande, säger Tarek al-Halaby, som kom till Sverige från Syrien för fyra månader sedan.
Tillsammans med ett tiotal andra asylsökande slöt han upp i en tyst manifestation utanför Migrationsverket på måndagsförmiddagen.

Enligt Migrationsverket tar det numera i genomsnitt 152 dagar innan ett ärende om uppehållstillstånd ens börjar utredas. Det är dubbelt så lång tid från förra året.

Samtidigt som nya människor ständigt anländer med sina ansökningar, ligger det också en stor andel överklagade ärenden och väntar på sin tur hos handläggarna på Migrationsverket.

Under förra året var det rekordmånga människor som sökte asyl i Sverige. För att möta det kraftigt ökade trycket på handläggare som ska administrera nya ansökningar, behövde Migrationsverket anställda drygt 3 000 personer 2015, men än är behovet långt ifrån mättat.

Just nu är det drygt 155 000 personer som väntar på ett första avgörande beslut och störst andel nytillkomna är syrianer.

Väntar på familjen

Det är först efter att en person fått uppehållstillstånd som denne kan börja integrera sig i det nya landet. Den som inte har uppehållstillstånd kan inte heller ta hit sin familj.

– I vårt hemland är det krig och läget är akut. Många av oss som är här i Sverige nu har lämnat sin familj i situationer som är farliga. Vi hoppas så snart som möjligt få chansen att återförenas med dem här i Sverige, säger 42-årige Tarek al-Halaby.

Hans fru och två barn, fem och fyra år, är kvar i Damaskusregionen. Ibland kan han ha kontakt med sin familj via telefon, men vissa dagar fungerar inte strömmen. Den ständiga oron över familjens välbefinnande gnager, men här i Sverige kan han bara vänta.

– För några dagar sedan bombades det i närheten av min familj, det är krig som pågår där och här sitter jag och kan inget göra. Det är väldigt jobbigt att inte kunna garantera min familjs säkerhet.

Att handläggningstiden blir längre och längre gör väntan värre enligt Tarek.

– Som vi ser det, måste det bli en skillnad i prioritering när det gäller människor som kommer från krigsdrabbade områden.

Migrationsverkets enhetschef, Anders Ekström, mötte gruppen som samlats utanför myndighetens lokaler.

– Vi har givetvis full respekt för att den här tiden innan besked ges, är väldigt jobbig för många. Jag försökte förklara hur vi jobbar och att vi måste fortsätta behandla alla ärenden individuellt, även om det innebär en lång väntan. Det handlar också om att garantera rättsäkerheten.

– Allt gick väldigt lugnt till och vi bestämde att vi ska arrangera ett informationsmöte här i Mariestad så de som söker asyl kan få en bättre inblick i det arbete som vi utför.

Enligt Migrationsverket tar det numera i genomsnitt 152 dagar innan ett ärende om uppehållstillstånd ens börjar utredas. Det är dubbelt så lång tid från förra året.

Samtidigt som nya människor ständigt anländer med sina ansökningar, ligger det också en stor andel överklagade ärenden och väntar på sin tur hos handläggarna på Migrationsverket.

Under förra året var det rekordmånga människor som sökte asyl i Sverige. För att möta det kraftigt ökade trycket på handläggare som ska administrera nya ansökningar, behövde Migrationsverket anställda drygt 3 000 personer 2015, men än är behovet långt ifrån mättat.

Just nu är det drygt 155 000 personer som väntar på ett första avgörande beslut och störst andel nytillkomna är syrianer.

Väntar på familjen

Det är först efter att en person fått uppehållstillstånd som denne kan börja integrera sig i det nya landet. Den som inte har uppehållstillstånd kan inte heller ta hit sin familj.

– I vårt hemland är det krig och läget är akut. Många av oss som är här i Sverige nu har lämnat sin familj i situationer som är farliga. Vi hoppas så snart som möjligt få chansen att återförenas med dem här i Sverige, säger 42-årige Tarek al-Halaby.

Hans fru och två barn, fem och fyra år, är kvar i Damaskusregionen. Ibland kan han ha kontakt med sin familj via telefon, men vissa dagar fungerar inte strömmen. Den ständiga oron över familjens välbefinnande gnager, men här i Sverige kan han bara vänta.

– För några dagar sedan bombades det i närheten av min familj, det är krig som pågår där och här sitter jag och kan inget göra. Det är väldigt jobbigt att inte kunna garantera min familjs säkerhet.

Att handläggningstiden blir längre och längre gör väntan värre enligt Tarek.

– Som vi ser det, måste det bli en skillnad i prioritering när det gäller människor som kommer från krigsdrabbade områden.

Migrationsverkets enhetschef, Anders Ekström, mötte gruppen som samlats utanför myndighetens lokaler.

– Vi har givetvis full respekt för att den här tiden innan besked ges, är väldigt jobbig för många. Jag försökte förklara hur vi jobbar och att vi måste fortsätta behandla alla ärenden individuellt, även om det innebär en lång väntan. Det handlar också om att garantera rättsäkerheten.

– Allt gick väldigt lugnt till och vi bestämde att vi ska arrangera ett informationsmöte här i Mariestad så de som söker asyl kan få en bättre inblick i det arbete som vi utför.

  • Johanna Drath