22 jan 2016 13:07

22 jan 2016 13:07

Omärkt produkt ledde till brottsanmälan

MARIESTAD

Kemikalieinspektionen har anmält Mariestadsföretaget TH Meyers om brott mot Miljöbalken sedan en av företagets produkter saknat märkning om dess hälsofara.

Det handlar om ett rengöringsmedel vars förpackning varken varit märkt med varningstext eller skyddsföreskrifter, enligt de regler som finns.

Produkten är klassificerad som hälsofarlig då den irriterar huden och kan orsaka allvarliga ögonskador, och Kemikalieinspektionen menar att företaget har sålt produkten utan att detta framgår av förpackningen.

”Om sådan märkning saknas finns en uppenbar risk att användaren eller omgivande miljö skadas”, skriver inspektionen i sin brottsanmälan.

Cirka 1 000 liter av rengöringsmedlet bedöms ha sålts via företagets webbshop sedan den 1 juni 2015, då lagen om märkningen började tillämpas fullt ut.

Det handlar om ett rengöringsmedel vars förpackning varken varit märkt med varningstext eller skyddsföreskrifter, enligt de regler som finns.

Produkten är klassificerad som hälsofarlig då den irriterar huden och kan orsaka allvarliga ögonskador, och Kemikalieinspektionen menar att företaget har sålt produkten utan att detta framgår av förpackningen.

”Om sådan märkning saknas finns en uppenbar risk att användaren eller omgivande miljö skadas”, skriver inspektionen i sin brottsanmälan.

Cirka 1 000 liter av rengöringsmedlet bedöms ha sålts via företagets webbshop sedan den 1 juni 2015, då lagen om märkningen började tillämpas fullt ut.