21 jan 2016 14:29

21 jan 2016 14:29

Färre återkallade körkort

TRAFIK: 4,6 procents minskning förra året

Transportstyrelsen tror att det ligger slumpmässiga orsaker att färre antal körkort återkallas i Västra Götaland.

På riksnivå är det relativt oförändrat.

– Det är svårt att dra några slutsatser när det är så små skillnader. Vi tror att det är slumpmässiga orsaker, säger Maria Lundberg Ohlsson, sektionschef på Transportstyrelsen i Mariestad.

Det finns flera olika anledningar till att ett körkort dras in, de vanligaste orsakerna är fortkörning och rattfylleri. Den tredje vanligaste grunden är medicinska skäl.

Inte obligatoriskt

Bakom den rubriken gömmer sig den känsliga frågan om att fortsätta köra bil som äldre. Sverige är det enda land i Norden som inte har någon obligatorisk hälsokontroll för förare över 75 år.

För att Tranportstyrelsen ska dra in ett körkort på grund av medicinska skäl krävs ett läkarintyg. Att införa obligatoriska hälsokontroller diskuteras internt på myndigheten, men något förslag föreligger inte.

Mindre överträdelser

En återkallelsegrund som ökade i Västra Götaland förra året är vad som kallas ”flera mindre överträdelser”. Det är då en förare begår trafikförseelser, som mindre hastighetsöverträdelser eller att köra bristfälliga fordon, gång på gång. Transportstyrelsen tolkar detta som att personen inte är intresserad av att rätta sig efter gällande trafikregler, och ifrågasätter därför om personen ska ha körkort.

Sedan 2013 har en ny återkallelsegrund börjat synas i statistiken. Det är när det visar sig att en annan person än körkortsinnehavaren har genomfört körkortsprovet. Detta förekommer dock sällan, förra året drogs sex körkort in på grund av det.

– Det är svårt att dra några slutsatser när det är så små skillnader. Vi tror att det är slumpmässiga orsaker, säger Maria Lundberg Ohlsson, sektionschef på Transportstyrelsen i Mariestad.

Det finns flera olika anledningar till att ett körkort dras in, de vanligaste orsakerna är fortkörning och rattfylleri. Den tredje vanligaste grunden är medicinska skäl.

Inte obligatoriskt

Bakom den rubriken gömmer sig den känsliga frågan om att fortsätta köra bil som äldre. Sverige är det enda land i Norden som inte har någon obligatorisk hälsokontroll för förare över 75 år.

För att Tranportstyrelsen ska dra in ett körkort på grund av medicinska skäl krävs ett läkarintyg. Att införa obligatoriska hälsokontroller diskuteras internt på myndigheten, men något förslag föreligger inte.

Mindre överträdelser

En återkallelsegrund som ökade i Västra Götaland förra året är vad som kallas ”flera mindre överträdelser”. Det är då en förare begår trafikförseelser, som mindre hastighetsöverträdelser eller att köra bristfälliga fordon, gång på gång. Transportstyrelsen tolkar detta som att personen inte är intresserad av att rätta sig efter gällande trafikregler, och ifrågasätter därför om personen ska ha körkort.

Sedan 2013 har en ny återkallelsegrund börjat synas i statistiken. Det är när det visar sig att en annan person än körkortsinnehavaren har genomfört körkortsprovet. Detta förekommer dock sällan, förra året drogs sex körkort in på grund av det.

  • Helena Larsson