21 jan 2016 14:51

21 jan 2016 14:55

Det mesta på julborden godkändes

MARIESTAD: Rapport visar tydlig förbättring på julmaten

Provtagningar visar att restaurangerna har skärpt sina rutiner gällande julmat jämfört med tidigare år. Bara fyra procent av proverna i årets kontroll visade på bristfällighet. Tio av tretton restauranger fick inga anmärkningar.

På kort tid har kvaliteten på julborden i Mariestadsområdet lyfts ordentligt. För restaurangerna fanns det all anledning att vidta förbättringsåtgärder.

Förra julen

För ett år sedan presenterade miljö- och byggnadsförvaltningen sin årliga julbordsrapport. Då visade en rad olika livsmedel, sammanlagt 17 procent av provtagningarna, på bristfällig kvalitet.

Efter det beklagansvärda resultatet riktade miljökontoret en uppmaning till restaurangerna om att förbättra hygien och hantering. Glädjande nog tyder rapporten från den senaste julen på att restaurangägarna tagit till sig kritiken och genomfört ändringar.

Bra resultat

Den aktuella julbordsrapporten är mer omfattande – 74 prov har tagits på tretton restauranger i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Endast tre av dessa prover visade på bristfällig kvalitet, vilket i rapporten beskrivs som ett ”fantastiskt bra resultat.”

Uppryckning

Förklaringen till restaurangernas uppryckning tros vara noggranna hygienrutiner och personal med kompetens att hantera känsliga produkter som ägg och skinka. Dessutom ska välfungerande nya restauranger och personalombyten vara bidragande faktorer.

Avvikelser

De tre underkända proverna togs på helt olika restauranger – två i Mariestads kommun och en i Töreboda. Inget av proverna visade på förhöjda bakteriehalter eller hälsorisk av allvarlig karaktär.

Det visade sig att rätterna i fråga – en potatissallad, en romsås och en gravad lax – innehöll förhöjda halter av mögel- och jästsvampar, vilket inte direkt är hälsofarligt. Dock kan det vara ett tecken på att någonting inte står rätt till.

Omprov

Ett omprov har tagits med godkänt resultat. De övriga två produkterna ska testas i samband med nästa års julbordssäsong. På det hela taget får restaurangerna goda betyg av hälsokontoret på områdena hygien och hantering.

På kort tid har kvaliteten på julborden i Mariestadsområdet lyfts ordentligt. För restaurangerna fanns det all anledning att vidta förbättringsåtgärder.

Förra julen

För ett år sedan presenterade miljö- och byggnadsförvaltningen sin årliga julbordsrapport. Då visade en rad olika livsmedel, sammanlagt 17 procent av provtagningarna, på bristfällig kvalitet.

Efter det beklagansvärda resultatet riktade miljökontoret en uppmaning till restaurangerna om att förbättra hygien och hantering. Glädjande nog tyder rapporten från den senaste julen på att restaurangägarna tagit till sig kritiken och genomfört ändringar.

Bra resultat

Den aktuella julbordsrapporten är mer omfattande – 74 prov har tagits på tretton restauranger i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Endast tre av dessa prover visade på bristfällig kvalitet, vilket i rapporten beskrivs som ett ”fantastiskt bra resultat.”

Uppryckning

Förklaringen till restaurangernas uppryckning tros vara noggranna hygienrutiner och personal med kompetens att hantera känsliga produkter som ägg och skinka. Dessutom ska välfungerande nya restauranger och personalombyten vara bidragande faktorer.

Avvikelser

De tre underkända proverna togs på helt olika restauranger – två i Mariestads kommun och en i Töreboda. Inget av proverna visade på förhöjda bakteriehalter eller hälsorisk av allvarlig karaktär.

Det visade sig att rätterna i fråga – en potatissallad, en romsås och en gravad lax – innehöll förhöjda halter av mögel- och jästsvampar, vilket inte direkt är hälsofarligt. Dock kan det vara ett tecken på att någonting inte står rätt till.

Omprov

Ett omprov har tagits med godkänt resultat. De övriga två produkterna ska testas i samband med nästa års julbordssäsong. På det hela taget får restaurangerna goda betyg av hälsokontoret på områdena hygien och hantering.

  • Jesper Sydhagen