20 jan 2016 15:00

20 jan 2016 15:00

Hur känns det att vara delägare?

Jan Hallgren, filialchef på Radiator VVS AB i Mariestad och nybliven delägare.

– Det känns spännande. För mig innebär det nya utmaningar och nytt ansvar.

Hur ser den nya ägarsituationen ut?

– Jag är en av fem delägare i Värmelednings Invest i Sverige AB (Visab) som nu har köpt 48 procent av aktierna av Radiators ägare Ulf Pettersson.

Vad innebär det här för ditt arbete?

– Jag jobbar på som vanligt och kommer att fortsätta driva filialen i Mariestad. Där har jag mitt fokus. Meningen är att vi som delägare ska bidra med erfarenhet och råd på det lokala planet. Jag tror att jag kommer att tänka på ett annat sätt i stort nu när jag har ägaransvar.

Varför sålde Radiator till Visab?

– Ägaren Ulf Pettersson har länge funderat på hur företaget ska leva vidare utan att bli uppköpt av en konkurrent. Nu kan Radiator fortleva som ett fristående företag under samma namn.

– Det känns spännande. För mig innebär det nya utmaningar och nytt ansvar.

Hur ser den nya ägarsituationen ut?

– Jag är en av fem delägare i Värmelednings Invest i Sverige AB (Visab) som nu har köpt 48 procent av aktierna av Radiators ägare Ulf Pettersson.

Vad innebär det här för ditt arbete?

– Jag jobbar på som vanligt och kommer att fortsätta driva filialen i Mariestad. Där har jag mitt fokus. Meningen är att vi som delägare ska bidra med erfarenhet och råd på det lokala planet. Jag tror att jag kommer att tänka på ett annat sätt i stort nu när jag har ägaransvar.

Varför sålde Radiator till Visab?

– Ägaren Ulf Pettersson har länge funderat på hur företaget ska leva vidare utan att bli uppköpt av en konkurrent. Nu kan Radiator fortleva som ett fristående företag under samma namn.

  • Helena Larsson