19 jan 2016 19:10

19 jan 2016 20:22

Matbutik bötfälls efter truckmiss

MARIESTAD

Truckkörning utan tillstånd kan bli en dyr historia.
Livsmedelsbutiken Lidl får böta 150 000 kronor efter att detta skett i Mariestad.

I början av december förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Lidl i Mariestad. Det framkom att en av arbetstagarna använde truck utan att personen hade tillstånd till detta.

För att köra truck ska ett skriftligt tillstånd utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet i stället utfärdas av inhyraren. Det ska vara personligt och framgå vilka typer av truckar och arbetsuppgifter det gäller för.

3 000 sysselsatta

Arbetsmiljöverket anser att Lidl har brutit mot föreskrifterna och delar därför ut en sanktionsavgift på 150 000 kronor.

Avgiften baseras på antalet sysselsatta i verksamheten. För den som har 500 eller fler är avgiften 150 000 kronor. Lidl har cirka 3 000 anställda och därför väljer Arbetsmiljöverket att inte sätta ned avgiften.

I början av december förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Lidl i Mariestad. Det framkom att en av arbetstagarna använde truck utan att personen hade tillstånd till detta.

För att köra truck ska ett skriftligt tillstånd utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet i stället utfärdas av inhyraren. Det ska vara personligt och framgå vilka typer av truckar och arbetsuppgifter det gäller för.

3 000 sysselsatta

Arbetsmiljöverket anser att Lidl har brutit mot föreskrifterna och delar därför ut en sanktionsavgift på 150 000 kronor.

Avgiften baseras på antalet sysselsatta i verksamheten. För den som har 500 eller fler är avgiften 150 000 kronor. Lidl har cirka 3 000 anställda och därför väljer Arbetsmiljöverket att inte sätta ned avgiften.