19 jan 2016 16:46

19 jan 2016 16:46

Avgift vid sjukhuset

VÄSTRA GÖTALAND: Omstritt beslut om parkeringar

Regionen går vidare med förslaget att införa parkeringsavgifter vid sjukhuset i Mariestad.

Ägarutskottet sa ja till Västfastigheters förslag om avgifter för 2016.

Bland annat innebär det att de anställda vid Skas i Skövde får betala 50 kronor i månaden i stället för 25 för att parkera vid sin arbetsplats

I Lidköping höjs avgiften från 25 till 100 kronor. I Mariestad, där det tidigare varit gratis, kommer att kosta 50 kronor medan avgiften i Falköping försvinner.

Politisk enighet

Orsaken till avgifterna är att det annars kan bli förmånsbeskattning och att parkeringsplatserna ska vara självfinansierade och inte belasta sjukhusen.

– Det är politisk enighet om det, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S) som har förståelse för att personal protesterar mot avgiften och höjningen.

I samma beslut finns även att privatpersoner ska kunna hyra parkeringsplatser vid sjukhusen. Det gäller främst vid sjukhusen i Göteborg.

– Vi i S lade en protokollsanteckning mot den delen. Det är oftast trångt, vår personal måste få plats och att låta privatpersoner hyra blir kontraproduktivt, säger Bergström.

Hur kommenterar du att avgift införs för personalen i Mariestad och slopas i Falköping?

– Det kan tyckas vara orättvist, men jag litar på Västfastigheters bedömning.

Besökare

För besökarna kommer det att under 2016 kosta tre kronor i timman vid Skas i Skövde. I Falköping kostar det två kronor och i Lidköping fyra. Priserna är samma som under 2015.

Det kommer att kosta två kronor i timman i Mariestad, där det tidigare var gratis.

Regionstyrelsen tar det slutliga beslutet.

Ägarutskottet sa ja till Västfastigheters förslag om avgifter för 2016.

Bland annat innebär det att de anställda vid Skas i Skövde får betala 50 kronor i månaden i stället för 25 för att parkera vid sin arbetsplats

I Lidköping höjs avgiften från 25 till 100 kronor. I Mariestad, där det tidigare varit gratis, kommer att kosta 50 kronor medan avgiften i Falköping försvinner.

Politisk enighet

Orsaken till avgifterna är att det annars kan bli förmånsbeskattning och att parkeringsplatserna ska vara självfinansierade och inte belasta sjukhusen.

– Det är politisk enighet om det, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S) som har förståelse för att personal protesterar mot avgiften och höjningen.

I samma beslut finns även att privatpersoner ska kunna hyra parkeringsplatser vid sjukhusen. Det gäller främst vid sjukhusen i Göteborg.

– Vi i S lade en protokollsanteckning mot den delen. Det är oftast trångt, vår personal måste få plats och att låta privatpersoner hyra blir kontraproduktivt, säger Bergström.

Hur kommenterar du att avgift införs för personalen i Mariestad och slopas i Falköping?

– Det kan tyckas vara orättvist, men jag litar på Västfastigheters bedömning.

Besökare

För besökarna kommer det att under 2016 kosta tre kronor i timman vid Skas i Skövde. I Falköping kostar det två kronor och i Lidköping fyra. Priserna är samma som under 2015.

Det kommer att kosta två kronor i timman i Mariestad, där det tidigare var gratis.

Regionstyrelsen tar det slutliga beslutet.