18 jan 2016 12:19

18 jan 2016 12:19

Bidrar till en levande landsbygd

MARIESTAD: Lugnås och Sundsören berikas med containermackar

Nätet med containermackar byggs ut i rask takt på landsbygden.
Just nu synas bygglovsansökningar för mackar med placering i Lugnås och Sundsören.

– Vi etablerar oss på ställen som saknar mackar och bidrar till en levande landsbygd, säger Patrik Haller på Green Petroleum.

Falköpingsföretaget, som är ett dotterbolag till PR Slamsugning, har specialiserat sig på att sätta upp containermackar. Konceptet är enkelt där containern med sina två cisterner för bensin respektive diesel, placeras ovan jord.

– Det blir ett billigare alternativ än att ha nedgrävda tankar. I dag har vi 24 stationer i drift, bland annat i Lyrestad och Sjötorp, samt ett tiotal på gång, bland annat i Otterbäcken någon gång under våren, berättar Patrik Haller.

I närtid planeras också en mack med placering i anslutning till E3-baren i Lugnås. Bygglovsansökan är inlämnad och stöter företaget inte på patrull är målet att den ska vara i drift i början av sommaren.

– Handläggningstiden i kommunen avgör hur snabbt vi kan komma i gång. Mariestad har dock vid tidigare tillfällen varit smidiga att jobba med, säger Haller.

Hur ligger prisnivån?

– Literpriset är några ören högre än hos de större kedjorna. Å andra sidan kostar det ju en slant om man behöver köra en bit för att tanka. De stationer vi har är det riktigt bra snurr på; macken i Lyrestad går fantastiskt bra, säger Patrik Haller.

Smart Energy Sweden är ytterligare ett Falköpingsföretag som verkar för att det ska finnas möjlighet att tanka bilen på landsbygden. Det relativt nystartade företaget har en handfull containermackar i drift och ett flertal planerade – bland annat en mack vid brofästet på Sundsören.

– Vanligtvis kikar vi på områden med mellan 1 000 och 1 500 invånare där andra mackar lagts ned. Torsö är en stor turistmagnet, så vi bedömer att det finns behov av en mack i området. Målet är att den ska vara på plats vid Sundsören till sommaren, säger Christer Karlsson på Smart Energy.

Både Green Petroleum och Smart Energy har egna tankbilar som kör ut bränslet till containermackarna.

– Vi etablerar oss på ställen som saknar mackar och bidrar till en levande landsbygd, säger Patrik Haller på Green Petroleum.

Falköpingsföretaget, som är ett dotterbolag till PR Slamsugning, har specialiserat sig på att sätta upp containermackar. Konceptet är enkelt där containern med sina två cisterner för bensin respektive diesel, placeras ovan jord.

– Det blir ett billigare alternativ än att ha nedgrävda tankar. I dag har vi 24 stationer i drift, bland annat i Lyrestad och Sjötorp, samt ett tiotal på gång, bland annat i Otterbäcken någon gång under våren, berättar Patrik Haller.

I närtid planeras också en mack med placering i anslutning till E3-baren i Lugnås. Bygglovsansökan är inlämnad och stöter företaget inte på patrull är målet att den ska vara i drift i början av sommaren.

– Handläggningstiden i kommunen avgör hur snabbt vi kan komma i gång. Mariestad har dock vid tidigare tillfällen varit smidiga att jobba med, säger Haller.

Hur ligger prisnivån?

– Literpriset är några ören högre än hos de större kedjorna. Å andra sidan kostar det ju en slant om man behöver köra en bit för att tanka. De stationer vi har är det riktigt bra snurr på; macken i Lyrestad går fantastiskt bra, säger Patrik Haller.

Smart Energy Sweden är ytterligare ett Falköpingsföretag som verkar för att det ska finnas möjlighet att tanka bilen på landsbygden. Det relativt nystartade företaget har en handfull containermackar i drift och ett flertal planerade – bland annat en mack vid brofästet på Sundsören.

– Vanligtvis kikar vi på områden med mellan 1 000 och 1 500 invånare där andra mackar lagts ned. Torsö är en stor turistmagnet, så vi bedömer att det finns behov av en mack i området. Målet är att den ska vara på plats vid Sundsören till sommaren, säger Christer Karlsson på Smart Energy.

Både Green Petroleum och Smart Energy har egna tankbilar som kör ut bränslet till containermackarna.