15 jan 2016 06:00

15 jan 2016 06:00

Ständig kamp mot halka

MARIESTAD: Kommunen tar krafttag mot isen

Just nu läggs stora resurser på halkbekämpning.
– Vi försöker verkligen ligga i, men vädret rår vi inte på, säger Jan-Olof Lundgren på Tekniska kontoret.

Grus är eftertraktat just nu. Trots mängder av mantimmar och flitigt använda maskiner får man på Tekniska kontoret hela tiden önskemål från allmänheten om att sanda vägarna ytterligare.

– Vi gör ingenting annat än grusar nu. När det töar fyller vi på nytt, säger Lundgren.

Gratis grus

Kommunen erbjuder gratis grus till fastighetsägare och privatpersoner.

– Det finns bingar utanför vårt förråd. Emellanåt kan det vara tomt.

Att det bildats köer till sandlådorna är bevis nog på hur eftertraktat gruset är i dessa dagar.

Skadestånd

Lever man inte upp till ansvaret att sanda på sina vägar riskerar man skadestånd vid olycksfall. Några få anmälningar om halkolyckor har redan kommit in till kommunen.

– Det är inte så mycket som man tror, men det är alltid någon som ramlar.

Vad gäller ytor som drivs privat så går det knappast för kommunen att ha någon överblick på hur det sköts. Enligt Lundgren gäller principen att där man skottat eller plogat, där har man ansvarar man också för att sanda.

Prioriteringar

På de kommunala vägarna kör man efter en prioriteringslista. Först ser man till att röja och sanda på gång- och cykelvägarna, därefter på de större vägarna och slutligen på bostadsgator.

Vädrets föränderlighet är orsaken till den värsta halkan, säger Lundgren, och vid extrema temperaturväxlingar kan man behöva agera snabbt.

– När det går från milt till häftigt kallt. Då kör man så mycket som möjligt för att få bort slasket, för att komma ner till asfalten innan det fryser.

Grus är eftertraktat just nu. Trots mängder av mantimmar och flitigt använda maskiner får man på Tekniska kontoret hela tiden önskemål från allmänheten om att sanda vägarna ytterligare.

– Vi gör ingenting annat än grusar nu. När det töar fyller vi på nytt, säger Lundgren.

Gratis grus

Kommunen erbjuder gratis grus till fastighetsägare och privatpersoner.

– Det finns bingar utanför vårt förråd. Emellanåt kan det vara tomt.

Att det bildats köer till sandlådorna är bevis nog på hur eftertraktat gruset är i dessa dagar.

Skadestånd

Lever man inte upp till ansvaret att sanda på sina vägar riskerar man skadestånd vid olycksfall. Några få anmälningar om halkolyckor har redan kommit in till kommunen.

– Det är inte så mycket som man tror, men det är alltid någon som ramlar.

Vad gäller ytor som drivs privat så går det knappast för kommunen att ha någon överblick på hur det sköts. Enligt Lundgren gäller principen att där man skottat eller plogat, där har man ansvarar man också för att sanda.

Prioriteringar

På de kommunala vägarna kör man efter en prioriteringslista. Först ser man till att röja och sanda på gång- och cykelvägarna, därefter på de större vägarna och slutligen på bostadsgator.

Vädrets föränderlighet är orsaken till den värsta halkan, säger Lundgren, och vid extrema temperaturväxlingar kan man behöva agera snabbt.

– När det går från milt till häftigt kallt. Då kör man så mycket som möjligt för att få bort slasket, för att komma ner till asfalten innan det fryser.

  • Jesper Sydhagen