14 jan 2016 11:52

14 jan 2016 11:52

Vägs ände i segsliten fråga

BJÖRSÄTER: Kommunen övertar Åsenvägen

Efter många turer är Åsenvägen på väg att hamna under kommunens vingar.

I över 60 år har Björsäters samfällighetsförening ansvarat för skötsel och underhåll av Åsenvägen. Den enskilda vägen nyttjas dock inte enbart av boende i området; sträckan är även hårt frekventerad av genomfartstrafik.

Samfällighetsföreningen har i flera år drivit på för att vägen ska drivas i kommunal regi; från Radbyvägens förlängning till Björsäter. Och nu är en lösning nära sedan kommunstyrelsen gett klartecken att inleda slutförhandlingar med föreningen.

– Om kommunen ska växa åt Lugnås-hållet i framtiden är det en fördel att vi också ansvarar för vägen, anser kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Ledamoten Sture Pettersson (S) håller inte med.

– Detta är ingen kommunal angelägenhet. Ett övertagande innebär att det tillkommer kostnader, och det finns ju inte någon cykelväg med, säger Pettersson som fick stöd för sitt avslagsyrkande av oppositionspartierna i kommunstyrelsen.

Kommunens merkostnad för drift av Åsenvägen i nuvarande skick bedöms till cirka 20 000 kronor per år, enligt beslutsunderlaget. Att asfaltera hela sträckan beräknas gå på cirka 1,5 miljon kronor; en kostnad som beräknas bli kostnadsneutral för kommunen genom bidrag från Trafikverket. Avgörande beslut om ett övertagande fattas av kommunfullmäktige.

I över 60 år har Björsäters samfällighetsförening ansvarat för skötsel och underhåll av Åsenvägen. Den enskilda vägen nyttjas dock inte enbart av boende i området; sträckan är även hårt frekventerad av genomfartstrafik.

Samfällighetsföreningen har i flera år drivit på för att vägen ska drivas i kommunal regi; från Radbyvägens förlängning till Björsäter. Och nu är en lösning nära sedan kommunstyrelsen gett klartecken att inleda slutförhandlingar med föreningen.

– Om kommunen ska växa åt Lugnås-hållet i framtiden är det en fördel att vi också ansvarar för vägen, anser kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Ledamoten Sture Pettersson (S) håller inte med.

– Detta är ingen kommunal angelägenhet. Ett övertagande innebär att det tillkommer kostnader, och det finns ju inte någon cykelväg med, säger Pettersson som fick stöd för sitt avslagsyrkande av oppositionspartierna i kommunstyrelsen.

Kommunens merkostnad för drift av Åsenvägen i nuvarande skick bedöms till cirka 20 000 kronor per år, enligt beslutsunderlaget. Att asfaltera hela sträckan beräknas gå på cirka 1,5 miljon kronor; en kostnad som beräknas bli kostnadsneutral för kommunen genom bidrag från Trafikverket. Avgörande beslut om ett övertagande fattas av kommunfullmäktige.