14 jan 2016 10:38

14 jan 2016 10:39

Så mycket ökade befolkningen

MARIESTAD

I november månad 2015 var Mariestads befolkningsmängd 24 038 invånare. Det är 117 fler än vid årsskiftet 2014/2015.

Den stora anledningen till befolkningsökningen är ett invandringsöverskott på 124 personer. Antalet inrikes inflyttningar uppgick i november till 951 under året, att jämföra med 935 inrikes utflyttningar.

På minussidan finns ett födelseunderskott med 27 personer.

Befolkningsstatistiken för november månad är extra viktig eftersom kommunernas skatteunderlag baseras på de siffrorna. Ekonominenheten i Mariestads kommun är inte klar med analysen, men normalt brukar man räkna med att varje invånare ger skatteintäkter på 45 000 kronor. 100 nya invånare skulle med andra ord inbringa 4,5 miljoner kronor extra till kommunkassan.

 

Den stora anledningen till befolkningsökningen är ett invandringsöverskott på 124 personer. Antalet inrikes inflyttningar uppgick i november till 951 under året, att jämföra med 935 inrikes utflyttningar.

På minussidan finns ett födelseunderskott med 27 personer.

Befolkningsstatistiken för november månad är extra viktig eftersom kommunernas skatteunderlag baseras på de siffrorna. Ekonominenheten i Mariestads kommun är inte klar med analysen, men normalt brukar man räkna med att varje invånare ger skatteintäkter på 45 000 kronor. 100 nya invånare skulle med andra ord inbringa 4,5 miljoner kronor extra till kommunkassan.