14 jan 2016 16:01

14 jan 2016 16:01

Remisskrav till akuten

VÄSTRA GÖTALAND: Förslag som välkomnas av vården

Utredaren Göran Stiernstedt vill införa remisskrav för att få komma till sjukhusens akutmottagningar, samtidigt som primärvården ska införa ”närakuter”.

Remisskravet och primärvårdens närakuter, som ska vara öppna dygnet runt och vara utrustade med röntgen, är några av förslagen som ska göra vården mer effektiv. Utredaren Göran Stiernstedt har fler idéer, men grunden ligger i att fler och allt sjukare patienter ska tas om hand av öppenvården. Han konstaterar att tre till fyra procent av befolkningen är äldre multisjuka med stora vårdbehov. De behoven beräknas ta nästan hälften av resurserna.

Primärvårdens roll ska stärkas. Att införa egna akutmottagningar är en del.

– Tankarna att bygga ut primärvården så att vi blir första linjens sjukvård värd namnet är bra. Men ska vi klara det krävs fler specialister i primärvården. Nu är de flesta av våra doktorer allmänläkare, men vi behöver bland annat få in specialister på invärtes medicin, psykiatriker, geriatriker, barnläkare och ortopeder, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Stiernstedt menar att det behövs lagstiftning för att kunna hantera problemet med patienter som söker vård på sjukhusens akutmottagningar för åkommor som kan hanteras på annan vårdnivå. Remisskravet behöver inte vara formellt, utan kan komma efter bedömningar av primärvård, telefonrådgivning, 112 eller annan vårdgivare.

– Idén är helt realistisk. Tidigare fanns det en primärvårdsakut i Göteborg. Den hade röntgen och var öppen dygnet runt. Var närakuterna ska ligga är en politisk fråga, de skulle kunna finnas vid sjukhusakuterna.

Hans Halén, chef för akuten vid Skaraborgs sjukhus, är positiv till idén och tror att det blir nödvändigt att lagstifta för att kunna styra patientströmmarna.

– Samtidigt kan en utveckling mot större andel allvarligt sjuka patienter på akuten höja statusen. Det blir intressantare för läkarna.

Omflyttning

En konsekvens av förslagen är att resurser måste flyttas från sjukhusen till primärvården, vilket lär bli en politiskt känslig fråga.

– Jag kan inte svara på hur stor omfördelning som krävs, men vi pratar om tvåsiffriga tal. Det kommer att ta tid, men vi hoppas att utvecklingen skyndas på. Inom två-tre år kanske vi kan se effekter, funderar Gefvert.

Hans Halén tror också att omdaningen kommer att ta tid, men att de olika lösningarna kommer att variera.

– En fråga är vad hos sjukhusen som ska bort. Sedan finns det ju mycket som fungerar bra i Skaraborg, men som är svårare att genomföra i en större stad.

Remisskravet och primärvårdens närakuter, som ska vara öppna dygnet runt och vara utrustade med röntgen, är några av förslagen som ska göra vården mer effektiv. Utredaren Göran Stiernstedt har fler idéer, men grunden ligger i att fler och allt sjukare patienter ska tas om hand av öppenvården. Han konstaterar att tre till fyra procent av befolkningen är äldre multisjuka med stora vårdbehov. De behoven beräknas ta nästan hälften av resurserna.

Primärvårdens roll ska stärkas. Att införa egna akutmottagningar är en del.

– Tankarna att bygga ut primärvården så att vi blir första linjens sjukvård värd namnet är bra. Men ska vi klara det krävs fler specialister i primärvården. Nu är de flesta av våra doktorer allmänläkare, men vi behöver bland annat få in specialister på invärtes medicin, psykiatriker, geriatriker, barnläkare och ortopeder, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Stiernstedt menar att det behövs lagstiftning för att kunna hantera problemet med patienter som söker vård på sjukhusens akutmottagningar för åkommor som kan hanteras på annan vårdnivå. Remisskravet behöver inte vara formellt, utan kan komma efter bedömningar av primärvård, telefonrådgivning, 112 eller annan vårdgivare.

– Idén är helt realistisk. Tidigare fanns det en primärvårdsakut i Göteborg. Den hade röntgen och var öppen dygnet runt. Var närakuterna ska ligga är en politisk fråga, de skulle kunna finnas vid sjukhusakuterna.

Hans Halén, chef för akuten vid Skaraborgs sjukhus, är positiv till idén och tror att det blir nödvändigt att lagstifta för att kunna styra patientströmmarna.

– Samtidigt kan en utveckling mot större andel allvarligt sjuka patienter på akuten höja statusen. Det blir intressantare för läkarna.

Omflyttning

En konsekvens av förslagen är att resurser måste flyttas från sjukhusen till primärvården, vilket lär bli en politiskt känslig fråga.

– Jag kan inte svara på hur stor omfördelning som krävs, men vi pratar om tvåsiffriga tal. Det kommer att ta tid, men vi hoppas att utvecklingen skyndas på. Inom två-tre år kanske vi kan se effekter, funderar Gefvert.

Hans Halén tror också att omdaningen kommer att ta tid, men att de olika lösningarna kommer att variera.

– En fråga är vad hos sjukhusen som ska bort. Sedan finns det ju mycket som fungerar bra i Skaraborg, men som är svårare att genomföra i en större stad.

Några förslag i utredningen "Effektiv vård"

Akutbesök på sjukhus ska kräva remiss.

Primärvården byggs ut och ska få ett tydligare akutuppdrag.

Kommuner och landsting ska vara skyldiga att gemensamt resursplanera och samarbeta avseende vården av äldre multisjuka.

Multiprofessionella mobila team ska jobba uppsökande och förebyggande med äldre patienter.

Vårdgarantin ändras så att patienten garanteras en första bedömning inom tre dagar.

Vårdgarantin ska inte vara bunden till profession.

Landstingen ska bli skyldiga att samarbeta när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, exempelvis vid IT-utveckling och journalhantering.

Primärvården delas upp i två organisatoriska delar; den allmänna primärvården och den riktade primärvården. Vårdvalet för äldre multisjuka avskaffas.

Källa: SOU 2016:2 Effektiv vård