14 jan 2016 19:00

14 jan 2016 19:00

MUF och SSU tycker olika

MARIESTAD

Adam Johansson i Moderata ungdomsförbundet vill inte sänka rösträttsåldern.
SSU:aren Lina Ahl tycker att det kunde vara intressant att prova.

– I Sverige har vi myndighetsåldern 18 år, det är det som bör gälla.

Adam Johansson, ordförande i MUF Skaraborg, menar att det finns många 16-åringar som både är tillräckligt mogna och samhällsintresserade för att kunna rösta. Även 14- och 15-åringar.

– Det rättfärdigar inte sänkt rösträttsålder, menar han. Man är myndig när man är 18; innan dess får man inte ens köpa en trisslott. Ska man kunna styra en kommun, men inte köpa en trisslott?

Nej, MUF vill hellre se en harmonisering när det gäller de olika myndighetsåldrarna, till 18 år.

Adam Johansson menar dessutom att förslaget enbart gäller kommunalvalet ger en signal om att ungdomars röster inte är lika viktiga.

Obesvarade frågor

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande i Skaraborg, Lina Ahl, säger att förbundet inte har tagit ställning i frågan än, och att det finns många obesvarade frågor. Men hon tycker att det är intressant att man prövar sänkt rösträttsålder:

– Vi anser att unga ska få mer makt och inflytande i samhället, därför kan det vara värt att testa.

Det viktigaste, menar hon, är att det blir ett större demokratiskt deltagande mellan valen.

Båda förbunden ser förstås möjligheter att få fler medlemmar med förslaget, men Johansson menar att det finns andra sätt. Ett problem är att många skolor inte tillåter politiska partier att kampanja på skolorna:

– Det hämmar kontakten med ungdomarna.

– I Sverige har vi myndighetsåldern 18 år, det är det som bör gälla.

Adam Johansson, ordförande i MUF Skaraborg, menar att det finns många 16-åringar som både är tillräckligt mogna och samhällsintresserade för att kunna rösta. Även 14- och 15-åringar.

– Det rättfärdigar inte sänkt rösträttsålder, menar han. Man är myndig när man är 18; innan dess får man inte ens köpa en trisslott. Ska man kunna styra en kommun, men inte köpa en trisslott?

Nej, MUF vill hellre se en harmonisering när det gäller de olika myndighetsåldrarna, till 18 år.

Adam Johansson menar dessutom att förslaget enbart gäller kommunalvalet ger en signal om att ungdomars röster inte är lika viktiga.

Obesvarade frågor

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande i Skaraborg, Lina Ahl, säger att förbundet inte har tagit ställning i frågan än, och att det finns många obesvarade frågor. Men hon tycker att det är intressant att man prövar sänkt rösträttsålder:

– Vi anser att unga ska få mer makt och inflytande i samhället, därför kan det vara värt att testa.

Det viktigaste, menar hon, är att det blir ett större demokratiskt deltagande mellan valen.

Båda förbunden ser förstås möjligheter att få fler medlemmar med förslaget, men Johansson menar att det finns andra sätt. Ett problem är att många skolor inte tillåter politiska partier att kampanja på skolorna:

– Det hämmar kontakten med ungdomarna.