14 jan 2016 14:07

14 jan 2016 14:07

Höjda hyror

MARIESTAD

En tvåa på 60 kvadratmeter hos Mariehus som i dag kostar 4 625 kronor i månaden blir 37 kronor dyrare i månaden från den 1 februari. Det står klart efter nyligen avslutade hyresförhandlingar.

Hyresgästföreningen och kommunägda Mariehus AB är överens om en hyreshöjning på 0,8 procent.

Mariehus krävde initialt en höjning på 1,9 procent för att täcka kostnadsökningar och kommunens borgensavgift.

Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att det är en bra uppgörelse. Men han är fortsatt kritisk till kommunens höga borgensavgift – som är 0,6 procent av Mariehus samlade lån.

– Hade avgiften varit lägre hade hyreshöjningen blivit mycket lägre. Jag tror att de flesta håller med oss om det orimliga i att felaktiga politiska beslut år efter år leder till onödigt höga hyreshöjningar, säger Håkan Skött i ett pressmeddelande.

Hyresgästföreningen och kommunägda Mariehus AB är överens om en hyreshöjning på 0,8 procent.

Mariehus krävde initialt en höjning på 1,9 procent för att täcka kostnadsökningar och kommunens borgensavgift.

Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött anser att det är en bra uppgörelse. Men han är fortsatt kritisk till kommunens höga borgensavgift – som är 0,6 procent av Mariehus samlade lån.

– Hade avgiften varit lägre hade hyreshöjningen blivit mycket lägre. Jag tror att de flesta håller med oss om det orimliga i att felaktiga politiska beslut år efter år leder till onödigt höga hyreshöjningar, säger Håkan Skött i ett pressmeddelande.

  • C. Lundh