14 jan 2016 11:51

14 jan 2016 11:51

Fick infektion efter ingrepp

IVO

En läkare på en vårdcentral i norra Skaraborg undersökte en misstänkt främmande kropp under foten på en patient.

Det ytliga ingreppet avbröts och patienten fick remiss till vidare undersökning på sjukhuset. Patientens pappa anmälde senare händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och menade att dottern fått en infektion i samband med ingreppet.

Ivo ger ingen kritik, avslutar ärendet och konstaterar att handläggningen på vårdcentralen var korrekt.

Det ytliga ingreppet avbröts och patienten fick remiss till vidare undersökning på sjukhuset. Patientens pappa anmälde senare händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och menade att dottern fått en infektion i samband med ingreppet.

Ivo ger ingen kritik, avslutar ärendet och konstaterar att handläggningen på vårdcentralen var korrekt.