14 jan 2016 16:42

14 jan 2016 16:42

Avled efter fall

IVO: Kritik

En cancersjuk man föll ur sin säng på Sahlgrenska och fick flera skador. Han dog senare och nu får Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Mannen från Mariestad var skör och förvirrad. Han kunde inte förflytta sig utan assistans och föll ur sin säng under natten eftersom grindarna inte var uppfällda, trots att patientens tillstånd gjorde att det var nödvändigt med exempelvis sänggrindar.

Ivo ger regionen kritik för att patienten inte fick den tillsyn och omvårdnad som krävs enligt patientsäkerhetslagen. Däremot kritiserar inte Ivo någon enskild i personalen.

Det fanns ingen egen rutin för fallförebyggande åtgärder på avdelningen. Sjukhuset kommer att göra en anmälan till Ivo enligt lex Maria.

Mannen från Mariestad var skör och förvirrad. Han kunde inte förflytta sig utan assistans och föll ur sin säng under natten eftersom grindarna inte var uppfällda, trots att patientens tillstånd gjorde att det var nödvändigt med exempelvis sänggrindar.

Ivo ger regionen kritik för att patienten inte fick den tillsyn och omvårdnad som krävs enligt patientsäkerhetslagen. Däremot kritiserar inte Ivo någon enskild i personalen.

Det fanns ingen egen rutin för fallförebyggande åtgärder på avdelningen. Sjukhuset kommer att göra en anmälan till Ivo enligt lex Maria.