13 jan 2016 20:51

13 jan 2016 20:51

När andligheten sätts på prov

MARIESTAD: Halldorf om bibeltexternas innersta betydelse

Med välmodulerad röst och perfekt diktion tar det tio sekunder för Peter Halldorf att fånga auditoriets intresse. Platsen är en närmast fullsatt Equmeniakyrka och tiden är halvsju på onsdagskvällen.

Vi samtalar en kvart innan han ska inta scenen och jag frågar vad han tycker om den här kortade sammanfattningen från Wikipedia:

”57-årige Peter Halldorf är pingstpastor och verksam på Nya slottet i Bjärka-Säby, nära Linköping. Han är redaktör för tidskriften Pilgrim och har skrivit böcker om lärjungaskap, det inre livet och den tidiga kyrkans historia. Denne ekumeniske frontgestalt inom svensk frikyrklighet har på senare år intresserat sig för ökenfäderna, kyrkofäderna och de ortodoxa kyrkornas teologi. Inflytandet från historiskt rotad klassisk spiritualitet är grunden för hans undervisning.”

– Inte helt fel, jag känner igen mig i det där ja, säger han och rättar till korset som hänger över magen i en lång kedja.

Tidigare under dagen har han hållit föredrag för 18 anställda i några av stans församlingar. Nu ska han snart tala i kyrkan utifrån temat ”Längre in i bönens värld”.

Han formulerar sig väl när han svarar på mina frågor; flera gånger frågar jag om för att det ska bli helt ordagrant. Det slår mig att kanske var det så här de riktigt stora profeterna lät när det begav sig. Här några av visdomarna han gav till mitt reporterblock:

En enda kyrka

– Det vore önskvärt med en enda kyrka, det skulle bli enklare, trovärdigare och fredligare. Det vi ser nu är gamla schismer som handlar om kontroll och makt.

– Vem som helst kan ju starta en kyrka i dag, det är mindre bra. Då skär vi av vår historia och befordrar en slags hybris och individualism. Utan rötter är vi sårbara och vår identitet blir allt mer flyktig.

– För mig är det viktigt att tänka i långa linjer, att inte ha för bråttom och gilla det kosmiska.

Enligt Peter Halldorf är det finaste ur Bibeln detta, som han kallar evangeliets udd:

– Jesus säger: Älska era fiender och be för dem som förföljer er! Jag menar att det är just med detta som andligheten sätts på prov.

Inför de församlade frågar han initialt varför man ska be, hur man ska be och när man ska be. Svaret på den första frågan lyder så här enligt Halldorf:

– För att vi ska bli den vi är ämnad att vara.

Ett citat till finns det plats för:

– För att Guds närvaro ska börja vibrera, måste man närma sig Bibeln med radikal förundran!

Vi samtalar en kvart innan han ska inta scenen och jag frågar vad han tycker om den här kortade sammanfattningen från Wikipedia:

”57-årige Peter Halldorf är pingstpastor och verksam på Nya slottet i Bjärka-Säby, nära Linköping. Han är redaktör för tidskriften Pilgrim och har skrivit böcker om lärjungaskap, det inre livet och den tidiga kyrkans historia. Denne ekumeniske frontgestalt inom svensk frikyrklighet har på senare år intresserat sig för ökenfäderna, kyrkofäderna och de ortodoxa kyrkornas teologi. Inflytandet från historiskt rotad klassisk spiritualitet är grunden för hans undervisning.”

– Inte helt fel, jag känner igen mig i det där ja, säger han och rättar till korset som hänger över magen i en lång kedja.

Tidigare under dagen har han hållit föredrag för 18 anställda i några av stans församlingar. Nu ska han snart tala i kyrkan utifrån temat ”Längre in i bönens värld”.

Han formulerar sig väl när han svarar på mina frågor; flera gånger frågar jag om för att det ska bli helt ordagrant. Det slår mig att kanske var det så här de riktigt stora profeterna lät när det begav sig. Här några av visdomarna han gav till mitt reporterblock:

En enda kyrka

– Det vore önskvärt med en enda kyrka, det skulle bli enklare, trovärdigare och fredligare. Det vi ser nu är gamla schismer som handlar om kontroll och makt.

– Vem som helst kan ju starta en kyrka i dag, det är mindre bra. Då skär vi av vår historia och befordrar en slags hybris och individualism. Utan rötter är vi sårbara och vår identitet blir allt mer flyktig.

– För mig är det viktigt att tänka i långa linjer, att inte ha för bråttom och gilla det kosmiska.

Enligt Peter Halldorf är det finaste ur Bibeln detta, som han kallar evangeliets udd:

– Jesus säger: Älska era fiender och be för dem som förföljer er! Jag menar att det är just med detta som andligheten sätts på prov.

Inför de församlade frågar han initialt varför man ska be, hur man ska be och när man ska be. Svaret på den första frågan lyder så här enligt Halldorf:

– För att vi ska bli den vi är ämnad att vara.

Ett citat till finns det plats för:

– För att Guds närvaro ska börja vibrera, måste man närma sig Bibeln med radikal förundran!

  • C. Lundh