13 jan 2016 14:11

13 jan 2016 14:11

Komplikation efter operation

IVO

En kvinna fick en pacemaker inopererad, men det blev en komplikation vilket orsakade en lång och plågsam vistelse på sjukhus.

Hon fick läggas in på Sahlgrenska i Göteborg. Där upptäcktes en blödning, och läkarna kunde påvisa att en elektrod på pacemakern gått igenom hjärtväggen, hjärtsäcken och lungsäcken. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Myndigheten säger att komplikationen inte kunde förutses och riktar ingen kritik mot vårdgivaren.

Hon fick läggas in på Sahlgrenska i Göteborg. Där upptäcktes en blödning, och läkarna kunde påvisa att en elektrod på pacemakern gått igenom hjärtväggen, hjärtsäcken och lungsäcken. Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Myndigheten säger att komplikationen inte kunde förutses och riktar ingen kritik mot vårdgivaren.