13 jan 2016 16:12

13 jan 2016 16:12

Företag begärs i konkurs

MARIESTAD: Pensionsfiffel har resulterat i flera processer

Fackförbundet Unionen har begärt ett Mariestadsaktiebolag i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt. En obetald skuld på närmare en kvarts miljon kronor är orsaken till ansökan.

Bakgrunden är att en tidigare lönebidragsanställd stämt företaget för att det inte betalats in pengar till pensionsförsäkring under de nio år den numera 69-årige mannen jobbade där.

Tingsrätten gav mannen rätt, men ärendet överklagades till hovrätten – som skickade målet vidare till Arbetsdomstolen. Men där blev det inget prövningstillstånd, varför tingsdomen stod sig.

Enligt domen ska bolaget betala cirka 90 000 kronor i skadestånd, resten är 69-åringens rättegångskostnader.

Den 3 januari fick företagaren en betalningsuppmaning på 230 263 kronor plus ränta.

Denna summa är inte betald, varför fackförbundet drar slutsatsen att gäldenären (företaget alltså) får anses vara på obestånd.

Vidare vill mannens juridiska ombud på Unionen ha ytterligare 15 200 kronor av företaget i samband med konkursansökan.

1,2 miljoner kronor

I ansökan refereras till tingsrättens dom den 27 mars 2015 och Arbetsdomstolens beslut per den 15 december 2015.

Parallellt med detta ärende pågår en annan process där Arbetsförmedlingen via kronofogden väckt talan mot företaget. AF vill ha tillbaka lönebidragspengarna som man anser felaktigt betalats ut till bolaget. Det handlar om cirka 1,2 miljoner kronor.

En polisanmälan om grovt bedrägeri lämnades in mot företagaren och en annan representant för företaget i maj 2014. Här pågår fortfarande en förundersökning och när en domstolsprövning kan komma till stånd vet ingen riktigt i dagsläget.

Bakgrunden är att en tidigare lönebidragsanställd stämt företaget för att det inte betalats in pengar till pensionsförsäkring under de nio år den numera 69-årige mannen jobbade där.

Tingsrätten gav mannen rätt, men ärendet överklagades till hovrätten – som skickade målet vidare till Arbetsdomstolen. Men där blev det inget prövningstillstånd, varför tingsdomen stod sig.

Enligt domen ska bolaget betala cirka 90 000 kronor i skadestånd, resten är 69-åringens rättegångskostnader.

Den 3 januari fick företagaren en betalningsuppmaning på 230 263 kronor plus ränta.

Denna summa är inte betald, varför fackförbundet drar slutsatsen att gäldenären (företaget alltså) får anses vara på obestånd.

Vidare vill mannens juridiska ombud på Unionen ha ytterligare 15 200 kronor av företaget i samband med konkursansökan.

1,2 miljoner kronor

I ansökan refereras till tingsrättens dom den 27 mars 2015 och Arbetsdomstolens beslut per den 15 december 2015.

Parallellt med detta ärende pågår en annan process där Arbetsförmedlingen via kronofogden väckt talan mot företaget. AF vill ha tillbaka lönebidragspengarna som man anser felaktigt betalats ut till bolaget. Det handlar om cirka 1,2 miljoner kronor.

En polisanmälan om grovt bedrägeri lämnades in mot företagaren och en annan representant för företaget i maj 2014. Här pågår fortfarande en förundersökning och när en domstolsprövning kan komma till stånd vet ingen riktigt i dagsläget.

  • C. Lundh