12 jan 2016 16:10

12 jan 2016 16:10

Skas får gå med underskott i år

VÄSTRA GÖTALAND: Hade hellre fått riktade medel

Regionstyrelsen vill ge Skaraborgs sjukhus tillstånd att göra ett underskott med 45 miljoner kronor under 2016.
– Tacksamt, men det hade varit bättre om vi fått riktade medel, säger Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (L).

Skas beräknas få ett ekonomiskt underskott på cirka 85 miljoner kronor under 2015. Sparåtgärder pågår och enligt ordföranden Ulla-Britt Hagström har sjukhuset minskat kostnaderna med 48 miljoner. Ändå beräknas underskottet för 2016 blir 100 miljoner, enligt detaljbudgeten för 2016 som togs i december.

Under tisdagen lättade, i teorin, trycket då regionstyrelsen föreslog att Skas ska få göra ett negativt resultat med 45 miljoner under året, under förutsättning att det råder ekonomisk balans från och med november.

– Det är bra att vi får respit, men hoppas ni inte folk börjar fundera på varför vi sparar. Vi måste vara pedagogiska. Det hade varit bättre om vi fått riktade medel för det vi gjort, bland annat kortat köerna, säger Ulla-Britt Hagström.

Totalt handlar det om 210 miljoner som regionens akutsjukhus får ha i underskott under 2016.

– Vi vill ge sjukhusen mer realistiska förutsättningar, även om vi inte sett boksluten ännu, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) är kritisk och konstaterar att det är första gången i regionens historia som akutsjukhusen i ett så tidigt skede av året får tillstånd att visa underskott.

– Då är det fel politik. Vi är väldigt oroliga och ser att grundersättningen är för låg. Skas kommer inte att få täckning för den vård Skaraborgarna får. Uppförsbacken blir brant, säger Bergström.

Andersson betonar att ledningen inte gett upp på förhand, även om tillstånd att gå med underskott inte brukar medges förrän vid delårsbokslutet för mars:

– Nej, men vi är mer realistiska än när budgeten lades i somras. När vi gjorde det trodde vi och hoppades på att pengarna vi satsade på akutsjukvården skulle ha större effekt.

Pengarna till att täcka underskotten tas från tidigare budgeterade överskott samt från moderförvaltningens resurser.

Regionstyrelsen gav Västtrafik tillstånd att investera nästan 18 miljoner i hållplatser. Bland annat ska tre nya dockningsplatser byggas vid Resecentrum i Mariestad till en bruttokostnad på tre miljoner. Skövdes resecentrum ska rustas upp för totalt 2,5 miljoner.

Skas beräknas få ett ekonomiskt underskott på cirka 85 miljoner kronor under 2015. Sparåtgärder pågår och enligt ordföranden Ulla-Britt Hagström har sjukhuset minskat kostnaderna med 48 miljoner. Ändå beräknas underskottet för 2016 blir 100 miljoner, enligt detaljbudgeten för 2016 som togs i december.

Under tisdagen lättade, i teorin, trycket då regionstyrelsen föreslog att Skas ska få göra ett negativt resultat med 45 miljoner under året, under förutsättning att det råder ekonomisk balans från och med november.

– Det är bra att vi får respit, men hoppas ni inte folk börjar fundera på varför vi sparar. Vi måste vara pedagogiska. Det hade varit bättre om vi fått riktade medel för det vi gjort, bland annat kortat köerna, säger Ulla-Britt Hagström.

Totalt handlar det om 210 miljoner som regionens akutsjukhus får ha i underskott under 2016.

– Vi vill ge sjukhusen mer realistiska förutsättningar, även om vi inte sett boksluten ännu, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) är kritisk och konstaterar att det är första gången i regionens historia som akutsjukhusen i ett så tidigt skede av året får tillstånd att visa underskott.

– Då är det fel politik. Vi är väldigt oroliga och ser att grundersättningen är för låg. Skas kommer inte att få täckning för den vård Skaraborgarna får. Uppförsbacken blir brant, säger Bergström.

Andersson betonar att ledningen inte gett upp på förhand, även om tillstånd att gå med underskott inte brukar medges förrän vid delårsbokslutet för mars:

– Nej, men vi är mer realistiska än när budgeten lades i somras. När vi gjorde det trodde vi och hoppades på att pengarna vi satsade på akutsjukvården skulle ha större effekt.

Pengarna till att täcka underskotten tas från tidigare budgeterade överskott samt från moderförvaltningens resurser.

Regionstyrelsen gav Västtrafik tillstånd att investera nästan 18 miljoner i hållplatser. Bland annat ska tre nya dockningsplatser byggas vid Resecentrum i Mariestad till en bruttokostnad på tre miljoner. Skövdes resecentrum ska rustas upp för totalt 2,5 miljoner.