12 jan 2016 20:58

12 jan 2016 20:58

"Har ni betänkt vindens kraft"

MARIESTAD: 21 kom till samrådsmöte om Katthavsviken

Tjugoen personer tog sig på tisdagskvällen till ett samrådsmöte gällande detaljplanen för Katthavsviken. Tjänstemännen tog med sig synpunkter på bland annat vind- och trafikpåverkan.

MT berättade redan för sex veckor sedan om planen som möjliggör åttavåningshus med drygt 200 bostäder, kontor, hotell och småskalig handel. På ett fotomontage rör det sig om sju huskroppar mellan Jubileumsteatern och nyligen färdigställda Strandgården.

Samrådsfasen avslutas den 29 januari och då ska eventuella klagomål ha inkommit skriftligt till kommunen.

Stadsplanechefen gissade på byggstart ”kanske 2018”. Då ska några hinder på vägen ha passerats – som sanering efter den tidigare oljeverksamheten på platsen och tillstånd från länsstyrelsen att få bygga inom reningsverkets skyddsavstånd. Och en dom i mark- och miljödomstolen om byggande vid Vänern i förhållande till en lägsta dimensionerad grundläggningsnivå kan komma att få avgörande betydelse.

Planarkitekt Maria Nilsson presenterade detaljplanen på 20 minuter och sedan vidtog en lika lång frågestund. De 21 personer som kom till Vänersalen var till övervägande del äldre Mariestadsbor.

– Ni har ju inte tagit hänsyn till vinden. Det borde vara låga hus först och sedan högre. Se på Ekudden, där blåste ju balkonger sönder, erinrade en av personerna i salen.

– Finns det inga andra husförslag? undrade en annan som tyckte att husen på illustrationen liknade ”öststatshus”.

– Politikerna vill ha punkthus, och det är det vi ritat in här, svarade Maria Nilsson.

– Men kan man inte anordna en arkitekttävling då? undrade frågeställaren.

Tina Karling Hellsvik förklarade att den exakta utformningen av husen är en senare fråga. Hon tror inte på någon flytt av reningsverket, det skulle nog bli alldeles för dyrt.

MT berättade redan för sex veckor sedan om planen som möjliggör åttavåningshus med drygt 200 bostäder, kontor, hotell och småskalig handel. På ett fotomontage rör det sig om sju huskroppar mellan Jubileumsteatern och nyligen färdigställda Strandgården.

Samrådsfasen avslutas den 29 januari och då ska eventuella klagomål ha inkommit skriftligt till kommunen.

Stadsplanechefen gissade på byggstart ”kanske 2018”. Då ska några hinder på vägen ha passerats – som sanering efter den tidigare oljeverksamheten på platsen och tillstånd från länsstyrelsen att få bygga inom reningsverkets skyddsavstånd. Och en dom i mark- och miljödomstolen om byggande vid Vänern i förhållande till en lägsta dimensionerad grundläggningsnivå kan komma att få avgörande betydelse.

Planarkitekt Maria Nilsson presenterade detaljplanen på 20 minuter och sedan vidtog en lika lång frågestund. De 21 personer som kom till Vänersalen var till övervägande del äldre Mariestadsbor.

– Ni har ju inte tagit hänsyn till vinden. Det borde vara låga hus först och sedan högre. Se på Ekudden, där blåste ju balkonger sönder, erinrade en av personerna i salen.

– Finns det inga andra husförslag? undrade en annan som tyckte att husen på illustrationen liknade ”öststatshus”.

– Politikerna vill ha punkthus, och det är det vi ritat in här, svarade Maria Nilsson.

– Men kan man inte anordna en arkitekttävling då? undrade frågeställaren.

Tina Karling Hellsvik förklarade att den exakta utformningen av husen är en senare fråga. Hon tror inte på någon flytt av reningsverket, det skulle nog bli alldeles för dyrt.

  • C. Lundh