12 jan 2016 17:18

12 jan 2016 19:05

"Framåtseende satsning"

MARIESTAD: Alternativa drivmedel en viktig framtidsfråga

Att en liten kommun som Mariestad går i bräschen och etablerar en tankstation för vätgas skapar eko.
– Ett klokt och samtidigt modigt beslut, anser Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige.

År 2030 har regeringen satt som mål att den svenska fordonsflottan ska vara fossilfri. Från EU har det också gett direktiv att de europeiska länderna ska satsa på miljövänliga alternativa drivmedel.

– Senast november 2016 ska Sverige presentera en nationell plan över utbyggnaden för alternativa drivmedel, såsom vätgas, naturgas och laddstolpar för elfordon, berättar Björn Aronsson.

Länk mellan aktörer

Organisationen Vätgas Sverige stöttar och koordinerar de aktörer som vill få i gång en tidig användning av vätgasfordon och uppbyggnad av tankstationer.

– Enkelt förklarat är vi en förmedlande länk mellan olika aktörer, bland annat hjälper vi till och ansöker om EU-medel. I dagsläget har Sverige beviljats EU-stöd för tre stationer, varav Mariestad är en, och som ska vara i drift inom 1,5 år. Sedan tidigare finns permanenta vätgasmackar i Malmö, Stockholm och Göteborg. I Arjeplog finns en mobil station.

– Det är starkt av en kommun i Mariestads storlek att ha tagit beslut om en vätgasstation. De som är tidigt ute får också del av de stora EU-bidragen.

Helt fossilfritt

Vätgas ses som ett stort alternativ drivmedel i framtiden, som framställt av förnyelsebara energikällor är helt fossilfritt. Fordonen tankas med vätgas som omvandlas till elektricitet och det enda utsläppet är vattenånga som uppstår genom en katalytisk reaktion i bränslecellen. Miljöpåverkan blir därmed lika med noll.

– All vätgas inom den svenska transportsektorn kommer från förnyelsebar energi, det vill säga sol, vind och vatten, påpekar Aronsson och fortsätter:

– Tempot på utvecklingen inom bilindustrin är enorm, med Japan och Korea i spetsen. Världens tio största biltillverkare jobbar alla med att utveckla tekniken och siktar på att ha lansera minst en modell var innan 2020. Det är ett tydligt tecken på att det inte är någon övergående fluga.

Högt pris

Men det lär dröja några år ytterligare innan vätgasbilar blir var mans egendom. I dag finns endast sex registrerade fordon i Sverige. Stötestenen är infrastrukturen och kostnaderna; priset för de fåtal bilmodeller som finns på marknaden ligger från cirka 500 000 kronor och uppåt.

– Ändå har priset på bränslecellsbilar nästan halverats på två år. I takt med att fler modeller lanseras blir prisnivån också intressant för privatpersoner.

Mikael Brunnhagen, vd på Motortrend i Mariestad, är inne på samma linje:

– Initialt är det kommuner, myndigheter och företag som köper vätgasfordon. Sedan blir det vakuum en tid innan infrastrukturen är uppbyggd och biltillverkarnas produktionskostnader sänks och det blir större volym i försäljningen.

Kommunens beslut att under året etablera en vätgasmack i Haggården lovordas av företagaren.

– Bränslecellsdrivna fordon är tveklöst framtiden. Det är en framåtseende satsning som sätter Mariestad på kartan.

År 2030 har regeringen satt som mål att den svenska fordonsflottan ska vara fossilfri. Från EU har det också gett direktiv att de europeiska länderna ska satsa på miljövänliga alternativa drivmedel.

– Senast november 2016 ska Sverige presentera en nationell plan över utbyggnaden för alternativa drivmedel, såsom vätgas, naturgas och laddstolpar för elfordon, berättar Björn Aronsson.

Länk mellan aktörer

Organisationen Vätgas Sverige stöttar och koordinerar de aktörer som vill få i gång en tidig användning av vätgasfordon och uppbyggnad av tankstationer.

– Enkelt förklarat är vi en förmedlande länk mellan olika aktörer, bland annat hjälper vi till och ansöker om EU-medel. I dagsläget har Sverige beviljats EU-stöd för tre stationer, varav Mariestad är en, och som ska vara i drift inom 1,5 år. Sedan tidigare finns permanenta vätgasmackar i Malmö, Stockholm och Göteborg. I Arjeplog finns en mobil station.

– Det är starkt av en kommun i Mariestads storlek att ha tagit beslut om en vätgasstation. De som är tidigt ute får också del av de stora EU-bidragen.

Helt fossilfritt

Vätgas ses som ett stort alternativ drivmedel i framtiden, som framställt av förnyelsebara energikällor är helt fossilfritt. Fordonen tankas med vätgas som omvandlas till elektricitet och det enda utsläppet är vattenånga som uppstår genom en katalytisk reaktion i bränslecellen. Miljöpåverkan blir därmed lika med noll.

– All vätgas inom den svenska transportsektorn kommer från förnyelsebar energi, det vill säga sol, vind och vatten, påpekar Aronsson och fortsätter:

– Tempot på utvecklingen inom bilindustrin är enorm, med Japan och Korea i spetsen. Världens tio största biltillverkare jobbar alla med att utveckla tekniken och siktar på att ha lansera minst en modell var innan 2020. Det är ett tydligt tecken på att det inte är någon övergående fluga.

Högt pris

Men det lär dröja några år ytterligare innan vätgasbilar blir var mans egendom. I dag finns endast sex registrerade fordon i Sverige. Stötestenen är infrastrukturen och kostnaderna; priset för de fåtal bilmodeller som finns på marknaden ligger från cirka 500 000 kronor och uppåt.

– Ändå har priset på bränslecellsbilar nästan halverats på två år. I takt med att fler modeller lanseras blir prisnivån också intressant för privatpersoner.

Mikael Brunnhagen, vd på Motortrend i Mariestad, är inne på samma linje:

– Initialt är det kommuner, myndigheter och företag som köper vätgasfordon. Sedan blir det vakuum en tid innan infrastrukturen är uppbyggd och biltillverkarnas produktionskostnader sänks och det blir större volym i försäljningen.

Kommunens beslut att under året etablera en vätgasmack i Haggården lovordas av företagaren.

– Bränslecellsdrivna fordon är tveklöst framtiden. Det är en framåtseende satsning som sätter Mariestad på kartan.