12 jan 2016 14:04

12 jan 2016 20:35

Chefen ser en ljusning i mörkret

SKARABORG: Specialistbrist på neurologen

Läget är ansträngt på neurologkliniken, sedan flera specialister slutat.
– Ändå börjar det se ljusare ut, men vi får fortsätta anlita hyrläkare, säger verksamhetschefen Annette Trenge Jarlshammar.

I måndags skrev vi om att snart samtliga specialistläkare lämnat neurologen på Skaraborgs sjukhus.

Enligt budgeten ska det finnas fyra specialister samt en ST-läkare (utbildningsläkare) på kliniken. Just nu finns det en ”egen” specialistläkare, som dock slutar i mars, samt två ST-läkare, varav en redan är färdig distriktsläkare samt en som kommit långt i sin utbildning till neurolog. Den sistnämnda personen är dock sjukskriven.

I dagsläget har kliniken en hyrläkare. Sjukhusledningen har godkänt att kliniken plockar in ytterligare en.

– Just nu prioriterar vi bland patienterna med de läkare vi har. Sedan gör specialistsjuksköterskorna i öppenvården ett bra jobb, med uppbackning av läkare, säger verksamhetschefen Annette Trenge Jarlshammar.

Under våren börjar en specialist från Lettland, som Skas kommit i kontakt med via ett rekryteringsföretag.

– Vi har meddelat bolaget att vi vill knyta till oss ännu specialist. Vi har annonserat efter svenska neurologer utan att få napp. Det är brist i hela landet; det utbildas för få helt enkelt, säger Trenge Jarlshammar.

Kliniken hoppas även få hjälp av Sahlgrenska.

Har ni gjort vad ni kunnat för att behålla de som slutat?

– Det finns många olika skäl till att de slutat, det går alltid att göra mer men det känns som vi gjort vad vi kan. Någon trivdes inte på kliniken och slutade på grund av det. En tröttnade på att pendla från Uppsala, en annan flyttade med sin familj till Göteborg och fick erbjudande om jobb där nere.

Hur ser det ut bland sjuksköterskorna?

– Vi har lyckats rekrytera och kan bland annat flytta från strokeenheten där vi på grund av personalbrist varit samlokaliserade sedan i somras, till den egna avdelningen i mars.

I måndags skrev vi om att snart samtliga specialistläkare lämnat neurologen på Skaraborgs sjukhus.

Enligt budgeten ska det finnas fyra specialister samt en ST-läkare (utbildningsläkare) på kliniken. Just nu finns det en ”egen” specialistläkare, som dock slutar i mars, samt två ST-läkare, varav en redan är färdig distriktsläkare samt en som kommit långt i sin utbildning till neurolog. Den sistnämnda personen är dock sjukskriven.

I dagsläget har kliniken en hyrläkare. Sjukhusledningen har godkänt att kliniken plockar in ytterligare en.

– Just nu prioriterar vi bland patienterna med de läkare vi har. Sedan gör specialistsjuksköterskorna i öppenvården ett bra jobb, med uppbackning av läkare, säger verksamhetschefen Annette Trenge Jarlshammar.

Under våren börjar en specialist från Lettland, som Skas kommit i kontakt med via ett rekryteringsföretag.

– Vi har meddelat bolaget att vi vill knyta till oss ännu specialist. Vi har annonserat efter svenska neurologer utan att få napp. Det är brist i hela landet; det utbildas för få helt enkelt, säger Trenge Jarlshammar.

Kliniken hoppas även få hjälp av Sahlgrenska.

Har ni gjort vad ni kunnat för att behålla de som slutat?

– Det finns många olika skäl till att de slutat, det går alltid att göra mer men det känns som vi gjort vad vi kan. Någon trivdes inte på kliniken och slutade på grund av det. En tröttnade på att pendla från Uppsala, en annan flyttade med sin familj till Göteborg och fick erbjudande om jobb där nere.

Hur ser det ut bland sjuksköterskorna?

– Vi har lyckats rekrytera och kan bland annat flytta från strokeenheten där vi på grund av personalbrist varit samlokaliserade sedan i somras, till den egna avdelningen i mars.