11 jan 2016 18:21

11 jan 2016 18:21

Satsar på vätgasstation

MARIESTAD: Fossilfria drivmedel ska tankas i Mariestad

Mariestad blir fjärde ort i landet som etablerar en vätgasstation.
– Satsningen ligger helt i linje med strategin att på allvar göra Mariestad till en hållbar kommun, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Veckan före jul beslutade kommunstyrelsen att avsätta 7,6 miljoner kronor för inköp av tre elfordon i form av en stadsbuss, en transportbil för gata och park samt en transportbil för mattransporter. Satsningen är den del i kommunens stora projekt – benämnd Electric village – där ambitionen är att skapa en demonstrations- och testplats för elfordon avsedda för den mindre stadens behov. För inköp av de tre elfordonen kan kommunen få bidrag på totalt 4,5 miljoner kronor från bland annat Elmyndigheten.

Under måndagen togs nästa steg, direkt kopplat till projektet, då kommunstyrelsen beslutade att köpa in en vätgasstation. Kommunchefen Lars Arvidsson underströk i sin föredragning av ärendet att det varit ”snabba puckar” med möten och samtal med leverantörer och entreprenörer mellan jul- och nyårshelgerna.

Totalt rör det sig om en investering på tio miljoner kronor, varav hälften finansieras med EU-stöd. Kommunens insats på fem miljoner kan reduceras genom diverse bidrag. Tanken är att kommunen senare ska avyttra tankstationen till en extern aktör.

– Regelverket gör att vi inte kan söka några bidrag förrän vi köpt anläggningen. Men jag känner mig trygg att vi får tillbaka pengarna vi investerar. Nu får vi en tankstation värd tio miljoner kronor för halva priset. Det här är en bra affär för kommunen samtidigt som vi styr trafiken till Mariestad, säger Johan Abrahamsson.

I dag finns blott tre vätgasstationer i landet; Göteborg, Stockholm och Arjeplog. Norrlandsmetropolen är något av mecka för den europeiska bilindustrin då nya bilmodeller ska testas.

– Mariestad blir en knutpunkt på sträckan mellan landets två största städer. Målet är att stationen ska vara i drift i Haggården hösten 2016, säger Abrahamsson.

Oppositionspartierna är dock inte lika förtjusta över investeringen, även om den följer Mariestads miljöprofil. I kommunstyrelsen efterlyste Marie Engström Rosengren (V) dels en tydligare finansiering, dels att det säkerställts med en aktör som tar över driften.

– Det är gott att det finns idéer, men jag vill ha ett tryggare beslutsunderlag, säger hon.

Nils Farken (MP) ifrågasatte marknaden för vätgasfordon. Och efter ajournering valde Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att yrka på avslag.

– Vi tar ansvar för kommunens ansträngda ekonomi, motiverar oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) ställningstagandet.

Ett besked som överraskade kommunalrådet.

– I regionen är Miljöpartiet drivande för förnyelsebara drivmedel. I arbetsutskottet har oppositionen drivit på den här frågan, men så svänger man vid sittande bord. Det rimmar väldigt dåligt, anser Abrahamsson.

Veckan före jul beslutade kommunstyrelsen att avsätta 7,6 miljoner kronor för inköp av tre elfordon i form av en stadsbuss, en transportbil för gata och park samt en transportbil för mattransporter. Satsningen är den del i kommunens stora projekt – benämnd Electric village – där ambitionen är att skapa en demonstrations- och testplats för elfordon avsedda för den mindre stadens behov. För inköp av de tre elfordonen kan kommunen få bidrag på totalt 4,5 miljoner kronor från bland annat Elmyndigheten.

Under måndagen togs nästa steg, direkt kopplat till projektet, då kommunstyrelsen beslutade att köpa in en vätgasstation. Kommunchefen Lars Arvidsson underströk i sin föredragning av ärendet att det varit ”snabba puckar” med möten och samtal med leverantörer och entreprenörer mellan jul- och nyårshelgerna.

Totalt rör det sig om en investering på tio miljoner kronor, varav hälften finansieras med EU-stöd. Kommunens insats på fem miljoner kan reduceras genom diverse bidrag. Tanken är att kommunen senare ska avyttra tankstationen till en extern aktör.

– Regelverket gör att vi inte kan söka några bidrag förrän vi köpt anläggningen. Men jag känner mig trygg att vi får tillbaka pengarna vi investerar. Nu får vi en tankstation värd tio miljoner kronor för halva priset. Det här är en bra affär för kommunen samtidigt som vi styr trafiken till Mariestad, säger Johan Abrahamsson.

I dag finns blott tre vätgasstationer i landet; Göteborg, Stockholm och Arjeplog. Norrlandsmetropolen är något av mecka för den europeiska bilindustrin då nya bilmodeller ska testas.

– Mariestad blir en knutpunkt på sträckan mellan landets två största städer. Målet är att stationen ska vara i drift i Haggården hösten 2016, säger Abrahamsson.

Oppositionspartierna är dock inte lika förtjusta över investeringen, även om den följer Mariestads miljöprofil. I kommunstyrelsen efterlyste Marie Engström Rosengren (V) dels en tydligare finansiering, dels att det säkerställts med en aktör som tar över driften.

– Det är gott att det finns idéer, men jag vill ha ett tryggare beslutsunderlag, säger hon.

Nils Farken (MP) ifrågasatte marknaden för vätgasfordon. Och efter ajournering valde Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att yrka på avslag.

– Vi tar ansvar för kommunens ansträngda ekonomi, motiverar oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) ställningstagandet.

Ett besked som överraskade kommunalrådet.

– I regionen är Miljöpartiet drivande för förnyelsebara drivmedel. I arbetsutskottet har oppositionen drivit på den här frågan, men så svänger man vid sittande bord. Det rimmar väldigt dåligt, anser Abrahamsson.