11 jan 2016 14:50

11 jan 2016 14:50

Riksdagsman tog del av nybygget

MARIESTAD: Centerns bostadspolitiske talesperson besökte Mariestad

När centerns bostadspolitiske talesperson Ola Johansson söker goda exempel landar turnén i Mariestad.
– Konceptet med Seniorvillan ser jag gärna sprider sig ut i landet, säger han.

Den svenska bostadsmarknaden har stora utmaningar framför sig för att tillgodose en ökad befolkningsmängd. Av Boverkets prognos som presenterades ifjol framgår att det behöver byggas 426 000 nya bostäder till och med år 2020. Alltså 71 000 bostäder per år.

Går det att fixa över 400 000 nya bostäder på sex år?

– Man måste börja med enkla åtgärder. Ser man över regelverken går det att bygga mer där det i dag förekommer buller från trafik och verksamheter. Vidare kan man förtäta befintliga bostadsområden, exempelvis genom att bygga på flera våningar. Jag skulle även vilja att byggföretag och markägare ges möjlighet att ta fram detaljplaner som fasas ihop med kommunernas översiktsplaner, säger Ola Johansson och tillägger:

– Under Alliansens tid vid makten gjordes en rad utredningar för att få fart på bostadsbyggandet. Problemet nu är att bostadsminister Mehmet Kaplan (S) inte hanterar utredningarna eller tar fram några förslag.

I egenskap av riksdagsledamot och centerpartiets bostadspolitiske talesperson åker Johansson runt för att ta del av goda exempel på bostadssatsningar. Under måndagen mötte han och lokala partikollegor Jan Hemberg, vd för Seniorvillan. I visningslägenheten på Tranvägen berättade Hemberg om konceptet som spridit sig till ett flertal orter runt om i Skaraborg.

– Under min tid som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden i Lidköping tyckte jag att det satsades för lite på boende för pensionärer. Jag tog fram ett koncept, byggde tio hus i Lidköping och sedan har det rullat på. I dag har vi byggt över 100 Seniorvillor, berättar Jan Hemberg.

I Mariestad har företaget följt upp parhusen på Hjortgården med den pågående nybyggnationen i Marieäng (tidigare Västra skogen).

– Största problemet för vår del är att kommunerna tar fram för få byggklara tomter. I Falköping och Mariestad har man dock lagt kraft på att få fram nya detaljplaner, anser Hemberg som på frågan vad som gjort konceptet så framgångsrikt svarar:

– Sunt bondförnuft. Vi krånglar inte till det.

Kommunalråden Rune Skogsberg, Mariestad, och Karola Svensson, Falköping, ser ett problem med detaljplaner som överklagas och på så sätt förhalar byggnation.

– Det är en svår balansgång. Självklart måste det finnas planprocesser och kontrollfunktioner. En idé är att ta ut avgift vid överklaganden. En annan är att slopa länsstyrelsen som första instans så att överklaganden går direkt till mark- och miljödomstolen, säger Ola Johansson.

Den svenska bostadsmarknaden har stora utmaningar framför sig för att tillgodose en ökad befolkningsmängd. Av Boverkets prognos som presenterades ifjol framgår att det behöver byggas 426 000 nya bostäder till och med år 2020. Alltså 71 000 bostäder per år.

Går det att fixa över 400 000 nya bostäder på sex år?

– Man måste börja med enkla åtgärder. Ser man över regelverken går det att bygga mer där det i dag förekommer buller från trafik och verksamheter. Vidare kan man förtäta befintliga bostadsområden, exempelvis genom att bygga på flera våningar. Jag skulle även vilja att byggföretag och markägare ges möjlighet att ta fram detaljplaner som fasas ihop med kommunernas översiktsplaner, säger Ola Johansson och tillägger:

– Under Alliansens tid vid makten gjordes en rad utredningar för att få fart på bostadsbyggandet. Problemet nu är att bostadsminister Mehmet Kaplan (S) inte hanterar utredningarna eller tar fram några förslag.

I egenskap av riksdagsledamot och centerpartiets bostadspolitiske talesperson åker Johansson runt för att ta del av goda exempel på bostadssatsningar. Under måndagen mötte han och lokala partikollegor Jan Hemberg, vd för Seniorvillan. I visningslägenheten på Tranvägen berättade Hemberg om konceptet som spridit sig till ett flertal orter runt om i Skaraborg.

– Under min tid som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden i Lidköping tyckte jag att det satsades för lite på boende för pensionärer. Jag tog fram ett koncept, byggde tio hus i Lidköping och sedan har det rullat på. I dag har vi byggt över 100 Seniorvillor, berättar Jan Hemberg.

I Mariestad har företaget följt upp parhusen på Hjortgården med den pågående nybyggnationen i Marieäng (tidigare Västra skogen).

– Största problemet för vår del är att kommunerna tar fram för få byggklara tomter. I Falköping och Mariestad har man dock lagt kraft på att få fram nya detaljplaner, anser Hemberg som på frågan vad som gjort konceptet så framgångsrikt svarar:

– Sunt bondförnuft. Vi krånglar inte till det.

Kommunalråden Rune Skogsberg, Mariestad, och Karola Svensson, Falköping, ser ett problem med detaljplaner som överklagas och på så sätt förhalar byggnation.

– Det är en svår balansgång. Självklart måste det finnas planprocesser och kontrollfunktioner. En idé är att ta ut avgift vid överklaganden. En annan är att slopa länsstyrelsen som första instans så att överklaganden går direkt till mark- och miljödomstolen, säger Ola Johansson.