11 jan 2016 06:00

11 jan 2016 06:00

Barn fattiga i Gullspång

GULLSPÅNG: Stor arbetslöshet i kommunen spelar in

Rädda Barnens fattigdomsrapport 2015 listar Gullspång bland kommunerna med högst barnfattigdom. Men vad betyder det egentligen?

Barnfattigdomsrapporten, som utgår från 2013 års statistik, visar att nästan en kvarts miljon barn i Sverige bor i vad Rädda Barnen klassificerar som ekonomisk utsatthet. I Gullspång bor, enligt rapporten, cirka vart femte barn i en familj med låg inkomst och/eller med försörjningsstöd.

Inger Sundler, ordförande i Rädda Barnens lokalförening i Mariestad, säger att det inte är samma fattigdom som i u-länder det är frågan om. Det är i andra sammanhang fattigdomen blir tydlig.

– Barn kan inte delta på skolresor till exempel. Det är kläder och sånt som pengarna inte räcker till för, säger Inger Sundler.

Asylsökande räknas inte

Carina Andersson, familjepedagog i Gullspångs kommun, har också märkt att det är ett stort behov av utstyrsel. Mest är det nyanlända som frågar efter kläder och utrustning, men det är inte bara de.

– Man skulle kunna tro att det är asylsökande som menas när man pratar om barnfattigdom, men de räknas inte in i det, säger Inger Sundler.

Egna initiativ

På Familjecentrum och på andra ställen i kommunen finns det i dag en aktiv byteshandel av olika saker, begagnat som nytt, vet Carina Andersson.

– Det var en BVC-sjuksköterska i den öppna förskoleverksamheten som för två år sedan frågade om någon hade en vagn till en mamma med en nyfödd bebis. En familj svarade direkt och därefter frågade en annan om de kunde hjälpa till med kläder, säger Carina Andersson.

Arbetslöshet orsaken

Ur ett dokument från en person som är mer insatt i läget i Gullspång citerar Inger Sundler att barnfattigdomen i kommunen beror på arbetslöshet eller oförmåga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Även Carina Andersson säger att den höga lokala arbetslösheten är ett skäl.

– Det finns många ensamstående föräldrar, eller familjer där båda föräldrarna, saknar arbete, säger hon.

Inger Sundler tycker att det är skrämmande att Gullspång är den elfte sämsta kommunen i Sverige.

– Vi vill påverka och öppna ögonen på politikerna. Vi vill att de tar fram en handlingsplan mot barnfattigdomen, säger hon.

Barnfattigdomsrapporten, som utgår från 2013 års statistik, visar att nästan en kvarts miljon barn i Sverige bor i vad Rädda Barnen klassificerar som ekonomisk utsatthet. I Gullspång bor, enligt rapporten, cirka vart femte barn i en familj med låg inkomst och/eller med försörjningsstöd.

Inger Sundler, ordförande i Rädda Barnens lokalförening i Mariestad, säger att det inte är samma fattigdom som i u-länder det är frågan om. Det är i andra sammanhang fattigdomen blir tydlig.

– Barn kan inte delta på skolresor till exempel. Det är kläder och sånt som pengarna inte räcker till för, säger Inger Sundler.

Asylsökande räknas inte

Carina Andersson, familjepedagog i Gullspångs kommun, har också märkt att det är ett stort behov av utstyrsel. Mest är det nyanlända som frågar efter kläder och utrustning, men det är inte bara de.

– Man skulle kunna tro att det är asylsökande som menas när man pratar om barnfattigdom, men de räknas inte in i det, säger Inger Sundler.

Egna initiativ

På Familjecentrum och på andra ställen i kommunen finns det i dag en aktiv byteshandel av olika saker, begagnat som nytt, vet Carina Andersson.

– Det var en BVC-sjuksköterska i den öppna förskoleverksamheten som för två år sedan frågade om någon hade en vagn till en mamma med en nyfödd bebis. En familj svarade direkt och därefter frågade en annan om de kunde hjälpa till med kläder, säger Carina Andersson.

Arbetslöshet orsaken

Ur ett dokument från en person som är mer insatt i läget i Gullspång citerar Inger Sundler att barnfattigdomen i kommunen beror på arbetslöshet eller oförmåga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Även Carina Andersson säger att den höga lokala arbetslösheten är ett skäl.

– Det finns många ensamstående föräldrar, eller familjer där båda föräldrarna, saknar arbete, säger hon.

Inger Sundler tycker att det är skrämmande att Gullspång är den elfte sämsta kommunen i Sverige.

– Vi vill påverka och öppna ögonen på politikerna. Vi vill att de tar fram en handlingsplan mot barnfattigdomen, säger hon.

  • Birthe Wetter

Kan jag hjälpa till?

– Man kan ställa frågor till familjecentralen, kyrkor och annat om man vill lämna något, säger Carina Andersson, familjepedagog i Gullspångs kommun.