08 jan 2016 06:00

08 jan 2016 06:52

Tung trafik kan ledas om

MARIESTAD: Åtgärder som ska rädda bron

En av stans viktigaste genomfartsleder är i fara. Nu ser kommunen över möjligheterna att styra om tung trafik och sänka hastigheten på den nygamla Marieholmsbron.
– Vi för diskussioner med Västtrafik, säger VA- och gatuchef Michael Nordin.

I slutet av sommaren konstaterade samhällsbyggnadschefen Kristofer Svensson att körbanan på Marieholmsbron inte håller måttet. Asfalten på sten- och betongbron har spruckit på flera ställen. Gatstenarna på brons mittparti masserar bilisterna på ett oönskat sätt. Dessutom finns misstankar om att vibrationer från bron skadar närliggande byggnader på Vadsbo museum.

Ställer krav

För att minska på slitaget vill Mariestads kommun leda om busstrafiken från bron. En annan tänkbar åtgärd är att anlägga någon form av hastighetsdämpande åtgärd innan påfarterna till bron för att minska bilisternas hastighet.

– Trafikverket har påtalat att vi behöver få ner hastigheten. Det har att göra med en olycka som skedde i fjol i anknytning till ett övergångsställe vid bron. Det handlar både om att skapa en säkrare gång- och cykelpassage samt att skona bron, säger Michael Nordin.

Var kritisk

När MT lät en upphandslingsexpert inom vägentreprenad titta på fallet med Marieholmsbron i somras – som renoverades för 12,5 miljoner kronor för lite mer än fyra år sedan – reagerade hen på ett antal saker.

Bland annat påpekade proffsupphandlaren att bron saknar rörelsefogar vilket gör att asfalten inte kan röra sig som den vill och att den därför lätt spricker. Dessutom ansåg hen att cykelbanan är väldigt bred i förhållande till körbanan vilket skapar en snedbelastning som gör att bron inte är dimensionerad för tyngre trafik.

Inga beslut

Michael Nordin säger att inga beslut är tagna, men att kommunen inlett en dialog med Västtrafik om att leda bort busstrafiken från bron. Stadsbussarna har sedan tidigare dispens för att köra på bron.

– Fokus ligger på att förhindra ytterligare skador på körbanan genom att leda bort den tunga trafiken. Vi kommer att ha ett nytt möte inom kort, säger Nordin.

Nu lär det inte räcka med förebyggande åtgärder för att Marieholmsbron som genomfartsled ska återfå en rimlig standard.

Men vilka lösningar och investeringar det kan bli tal om är för tidigt att uttala sig om, enligt Michael Nordin.

Svevia var huvudentreprenör för den renovering av Marieholmsbron som färdigställdes 2011.

– Att dirigera om trafiken kan leda till att problemet flyttas någon annanstans. Vi inväntar återkoppling från tekniska, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

I slutet av sommaren konstaterade samhällsbyggnadschefen Kristofer Svensson att körbanan på Marieholmsbron inte håller måttet. Asfalten på sten- och betongbron har spruckit på flera ställen. Gatstenarna på brons mittparti masserar bilisterna på ett oönskat sätt. Dessutom finns misstankar om att vibrationer från bron skadar närliggande byggnader på Vadsbo museum.

Ställer krav

För att minska på slitaget vill Mariestads kommun leda om busstrafiken från bron. En annan tänkbar åtgärd är att anlägga någon form av hastighetsdämpande åtgärd innan påfarterna till bron för att minska bilisternas hastighet.

– Trafikverket har påtalat att vi behöver få ner hastigheten. Det har att göra med en olycka som skedde i fjol i anknytning till ett övergångsställe vid bron. Det handlar både om att skapa en säkrare gång- och cykelpassage samt att skona bron, säger Michael Nordin.

Var kritisk

När MT lät en upphandslingsexpert inom vägentreprenad titta på fallet med Marieholmsbron i somras – som renoverades för 12,5 miljoner kronor för lite mer än fyra år sedan – reagerade hen på ett antal saker.

Bland annat påpekade proffsupphandlaren att bron saknar rörelsefogar vilket gör att asfalten inte kan röra sig som den vill och att den därför lätt spricker. Dessutom ansåg hen att cykelbanan är väldigt bred i förhållande till körbanan vilket skapar en snedbelastning som gör att bron inte är dimensionerad för tyngre trafik.

Inga beslut

Michael Nordin säger att inga beslut är tagna, men att kommunen inlett en dialog med Västtrafik om att leda bort busstrafiken från bron. Stadsbussarna har sedan tidigare dispens för att köra på bron.

– Fokus ligger på att förhindra ytterligare skador på körbanan genom att leda bort den tunga trafiken. Vi kommer att ha ett nytt möte inom kort, säger Nordin.

Nu lär det inte räcka med förebyggande åtgärder för att Marieholmsbron som genomfartsled ska återfå en rimlig standard.

Men vilka lösningar och investeringar det kan bli tal om är för tidigt att uttala sig om, enligt Michael Nordin.

Svevia var huvudentreprenör för den renovering av Marieholmsbron som färdigställdes 2011.

– Att dirigera om trafiken kan leda till att problemet flyttas någon annanstans. Vi inväntar återkoppling från tekniska, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).