08 jan 2016 16:22

08 jan 2016 16:22

Ivo vill dra in läkares legitimation

MARIESTAD

En stafettläkare togs ur tjänst efter att ha gjort ett ”förvirrat intryck” på vårdcentralerna hon jobbat vid. Bland annat i norra Skaraborg.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begärt att nämnden återkallar läkarlegitimationen för en person som verkat i Västra Götaland. Ivo menar att läkaren på grund av sjukdom inte kan utöva sitt yrke på tillfredsställande sätt.

I oktober 2015 fick Ivo en anmälan från en vårdcentral i Göteborg, där läkaren anställts via ett bemanningsföretag och skulle arbeta resten av året. Anställningen varade dock bara två dagar eftersom hon ”gav ett mycket förvirrat intryck”. Verksamhetschefen skriver i sin anmälan att läkaren ”är fullständigt olämplig att vara i tjänst då det är förenat med stora medicinska risker”.

Inte kapacitet

I samma veva blev det känt att läkaren strax innan arbetat i tre veckor som stafettläkare på en vårdcentral i norra Skaraborg. Även då avslutades anställningen i förtid då hon, enligt vårdcentralens chef, ”inte fungerade på arbetsplatsen”.

Läkaren tillbakavisar kritiken och hänvisar bland annat till bristande introduktion på arbetsplatserna. Hon har också lämnat in ett intyg från sin behandlande läkare.

Den berörda vårdcentralen i norra Skaraborg konstaterar att det inte har inkommit några anmälningar eller anmärkningar från läkarens tid på mottagningen. Inte heller har några dåliga behandlingar konstaterats.

– Hon hade inte den kapacitet som en läkare ska ha och dessutom fick vi kännedom om ett pågående Ivo-ärende och då avslutar vi alltid samarbetet, säger biträdande vårdcentralschef till MT.

Primärvårdschef Rita Ponerup förklarar att det finns rutiner för uppföljning i sådana här fall; att kontrollera om journalerna ser konstiga ut, och i så fall kontakta berörda patienter.

– Så vitt jag vet har ingen patient kommit till skada i det här fallet, säger hon.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begärt att nämnden återkallar läkarlegitimationen för en person som verkat i Västra Götaland. Ivo menar att läkaren på grund av sjukdom inte kan utöva sitt yrke på tillfredsställande sätt.

I oktober 2015 fick Ivo en anmälan från en vårdcentral i Göteborg, där läkaren anställts via ett bemanningsföretag och skulle arbeta resten av året. Anställningen varade dock bara två dagar eftersom hon ”gav ett mycket förvirrat intryck”. Verksamhetschefen skriver i sin anmälan att läkaren ”är fullständigt olämplig att vara i tjänst då det är förenat med stora medicinska risker”.

Inte kapacitet

I samma veva blev det känt att läkaren strax innan arbetat i tre veckor som stafettläkare på en vårdcentral i norra Skaraborg. Även då avslutades anställningen i förtid då hon, enligt vårdcentralens chef, ”inte fungerade på arbetsplatsen”.

Läkaren tillbakavisar kritiken och hänvisar bland annat till bristande introduktion på arbetsplatserna. Hon har också lämnat in ett intyg från sin behandlande läkare.

Den berörda vårdcentralen i norra Skaraborg konstaterar att det inte har inkommit några anmälningar eller anmärkningar från läkarens tid på mottagningen. Inte heller har några dåliga behandlingar konstaterats.

– Hon hade inte den kapacitet som en läkare ska ha och dessutom fick vi kännedom om ett pågående Ivo-ärende och då avslutar vi alltid samarbetet, säger biträdande vårdcentralschef till MT.

Primärvårdschef Rita Ponerup förklarar att det finns rutiner för uppföljning i sådana här fall; att kontrollera om journalerna ser konstiga ut, och i så fall kontakta berörda patienter.

– Så vitt jag vet har ingen patient kommit till skada i det här fallet, säger hon.