08 jan 2016 11:59

08 jan 2016 11:59

Besked dröjer om omtvistad bro

LÄNET

I mitten av september 2014 sade mark- och miljödomstolen i Vänersborg ja till bygget av den nya Hisingsbron i Göteborg. Ale kommun, samt sju kommuner runt Vänern - däribland Mariestad - överklagade till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

De menar att den nya Hisingsbron hotar den riksintressanta sjöfarten till och från Vänern, eftersom den nya bron är tänkt att få en segelfri höjd på 13 meter, jämfört med dagens bro på 18 meter. I höstas räknade mark- och milijööverdomstolen med att kunna komma med ett slutligt avgörande i frågan i mitten av januari i år.

Men nu fördröjs processen ytterligare, skriver GP.

– Det har kommit in ett tiotal konsultrapporter i ärendet, alla från Göteborgs kommun. Eftersom alla ska få chansen att yttra sig om rapporterna dröjer avgörandet i frågan lite till, säger Helen Agah, föredragande vid överdomstolen till tidningen.

Frågan kommer att föredras i domstolen den 17 februari, säger hon, och sedan tar det sex veckor innan dom meddelas. Preliminärt kommer domen den 30 mars.

De menar att den nya Hisingsbron hotar den riksintressanta sjöfarten till och från Vänern, eftersom den nya bron är tänkt att få en segelfri höjd på 13 meter, jämfört med dagens bro på 18 meter. I höstas räknade mark- och milijööverdomstolen med att kunna komma med ett slutligt avgörande i frågan i mitten av januari i år.

Men nu fördröjs processen ytterligare, skriver GP.

– Det har kommit in ett tiotal konsultrapporter i ärendet, alla från Göteborgs kommun. Eftersom alla ska få chansen att yttra sig om rapporterna dröjer avgörandet i frågan lite till, säger Helen Agah, föredragande vid överdomstolen till tidningen.

Frågan kommer att föredras i domstolen den 17 februari, säger hon, och sedan tar det sex veckor innan dom meddelas. Preliminärt kommer domen den 30 mars.