07 jan 2016 12:37

07 jan 2016 12:38

Stiftet exploaterar vid Laxhall

MARIESTAD: Tomter ska säljas av Skara stift

Detaljplanen som för byggande av planerade bostadshusen vid Laxhall är under granskning. Markägaren Skara stift säger att man vill göra områden tillgängligt för allmänheten.
– Vi kommer inte att bygga hus själva. Vi kommer sälja på sikt, säger stiftets jordbruksförvaltare Viktor Larsson.

Detaljplanen ska möjliggöra byggande av runt femton bostadshus precis söder om restaurangen. Det natursköna läget är en anledning till att det redan har byggts mycket i området på kort sikt.

– Det är ett otroligt fint område som vi vill göra tillgängligt för allmänheten, säger Larsson.

”Stycka av och sälja”

Skara stift vill låta exploatera en bit av sin mark för försäljning. Men det har inte för avsikt att bygga på egen hand.

– Vi ska stycka av och sälja enskilda tomter. Vi vår se hur efterfrågan blir.

Larsson uttrycker också en önskan från stiftets sida att bereda underlag för att restaurangen ska kunna hålla i gång verksamheten i framtiden.

Större delen av stiftets fastighet Fågelö 4:13 ligger på skyddat Natura 2000-område.

– Där har vi inte så stora möjligheter att exploatera vidare.

Fyra hektar

Den aktuella markytan på fyra hektar som finns med i detaljplanen ligger däremot inom ett LIS-område, där kommunen har valt ut strandnära mark som lättare kan exploateras. Skara stift utnyttjar nu denna möjlighet och vill sälja tomter till gränsen för LIS-området.

Detaljplanen ska möjliggöra byggande av runt femton bostadshus precis söder om restaurangen. Det natursköna läget är en anledning till att det redan har byggts mycket i området på kort sikt.

– Det är ett otroligt fint område som vi vill göra tillgängligt för allmänheten, säger Larsson.

”Stycka av och sälja”

Skara stift vill låta exploatera en bit av sin mark för försäljning. Men det har inte för avsikt att bygga på egen hand.

– Vi ska stycka av och sälja enskilda tomter. Vi vår se hur efterfrågan blir.

Larsson uttrycker också en önskan från stiftets sida att bereda underlag för att restaurangen ska kunna hålla i gång verksamheten i framtiden.

Större delen av stiftets fastighet Fågelö 4:13 ligger på skyddat Natura 2000-område.

– Där har vi inte så stora möjligheter att exploatera vidare.

Fyra hektar

Den aktuella markytan på fyra hektar som finns med i detaljplanen ligger däremot inom ett LIS-område, där kommunen har valt ut strandnära mark som lättare kan exploateras. Skara stift utnyttjar nu denna möjlighet och vill sälja tomter till gränsen för LIS-området.

  • Jesper Sydhagen