07 jan 2016 16:07

07 jan 2016 16:07

Rådgivning vill ha bättre tider

VÄSTRA GÖTALAND: Nationellt projekt om 1177

Regionens sjukvårdsrådning via 1177 ska ingå i en nationell samverkan, om regionpolitikerna godkänner planerna.
– Det är ett bra sätt att korta väntetiderna, säger primärvårdschef Monika Bondesson.

Just nu svarar personal vid de olika rådgivningarna i Västra Götaland om en patient från regionen vill ha råd eller hjälp och ringer 1177.

Personalen har svårt att nå de högt uppsatta mål som finns och det arbetas för ett nationellt samarbete.

– 17 av landstingen jobbar inom samma system och under den andra veckan i april planerar vi för att pilotprojekt där vi kommer att få hjälp av andra landsting då våra väntetider är för långa, säger Monika Bondesson.

Konkret inne bär det att om väntetiden i Västra Götaland överstiger fyra minuter, går samtalet över till övriga landsting. Den som ledig svarar och patienten kan få prata med en sjuksköterska från en helt annan del av landet.

– Det blir fler som svarar och väntetiderna förkortas väldigt mycket. Hjälps vi år går det lättare, säger Monika Bondesson.

Redan i dagsläget kan det hända att någon från de övriga 16 landstingen svarar om en patient från Västra Götaland ringer 1177 och vill ha råd.

– Men då handlar det mest om att vi har driftsstörningar och på grund av det måste ha hjälp, säger Monika Bondesson.

En viktig fråga är att rådgivningarna i de olika landstingen har olika uppdrag, exempelvis med att boka besök hos olika vårdgivare. Det är en sak som just nu ses över.

Tidigare fanns måltalet att 90 procent av samtalen skulle besvaras inom tre minuter. Historiskt sett har rådgivningarna varit långt från målet, både regionalt och nationellt. I november förra året klarade Västra Götaland målet för 24 procent av samtalen. Nationellt handlade det om 38 procent. 74 procent av samtalen till regionens rådgivningar besvarades, i övriga fall lade patienten på.

Nya mål

Enligt de nya målen ska medelväntetiden vara högst fem minuter. Minst 85 procent av samtalen ska besvaras innan patienten lägger på luren.

– Vissa dagar i månaden når vi upp till de målen, säger Monika Bondesson.

Just nu svarar personal vid de olika rådgivningarna i Västra Götaland om en patient från regionen vill ha råd eller hjälp och ringer 1177.

Personalen har svårt att nå de högt uppsatta mål som finns och det arbetas för ett nationellt samarbete.

– 17 av landstingen jobbar inom samma system och under den andra veckan i april planerar vi för att pilotprojekt där vi kommer att få hjälp av andra landsting då våra väntetider är för långa, säger Monika Bondesson.

Konkret inne bär det att om väntetiden i Västra Götaland överstiger fyra minuter, går samtalet över till övriga landsting. Den som ledig svarar och patienten kan få prata med en sjuksköterska från en helt annan del av landet.

– Det blir fler som svarar och väntetiderna förkortas väldigt mycket. Hjälps vi år går det lättare, säger Monika Bondesson.

Redan i dagsläget kan det hända att någon från de övriga 16 landstingen svarar om en patient från Västra Götaland ringer 1177 och vill ha råd.

– Men då handlar det mest om att vi har driftsstörningar och på grund av det måste ha hjälp, säger Monika Bondesson.

En viktig fråga är att rådgivningarna i de olika landstingen har olika uppdrag, exempelvis med att boka besök hos olika vårdgivare. Det är en sak som just nu ses över.

Tidigare fanns måltalet att 90 procent av samtalen skulle besvaras inom tre minuter. Historiskt sett har rådgivningarna varit långt från målet, både regionalt och nationellt. I november förra året klarade Västra Götaland målet för 24 procent av samtalen. Nationellt handlade det om 38 procent. 74 procent av samtalen till regionens rådgivningar besvarades, i övriga fall lade patienten på.

Nya mål

Enligt de nya målen ska medelväntetiden vara högst fem minuter. Minst 85 procent av samtalen ska besvaras innan patienten lägger på luren.

– Vissa dagar i månaden når vi upp till de målen, säger Monika Bondesson.