05 jan 2016 16:15

07 jan 2016 12:37

Laxhall ska växa sig större med fler hus

MARIESTAD: Detaljplan för bygge på Fågelö

Femton bostadshus planeras vid det expansiva friluftsområdet vid Laxhall. Flera synpunkter har kommit in angående detaljplanen och den är för närvarande under granskning.

På några få år har verksamheten vid färjeläget Laxhall växt från ingenting mer än en restaurang. Olika aktörer har sett potential här och gjort området intressant ur friluftssynpunkt.

En nu aktuell detaljplan syftar till att exploatera ytterligare en bit mark, i detta fall för byggande av bostadshus. Fastigheten i fråga är en del av Fågelö 4:13, som ägs av Skara stift.

Söder om restaurangen

Detaljplanen avser ett område precis söder om restaurangen. Enligt detaljplanen ska 15 stycken bostadshus byggas. Dessutom ska två mindre ytor tillägnas friluftsverksamhet och tekniska anläggningar.

Byggnationen ska äga rum inne i tallskogen, cirka 50 meter från vattnet. Detta för att skydda eventuella ekologiska värden.

Miljöbedömning

Med stöd av en miljöbedömning som kommunen gjort menar planarkitekten Maria Nilsson att området inte är av särskilt stort miljöintresse, men att det har potential att bli det.

I övrigt ska området lämnas så intakt som möjligt vad gäller vild växtlighet.

Som tillfartsväg till bebyggelsen har beslutats om en väg som går runt den existerande parkeringsplatsen. Vägen förbi fritidshusen närmare vattnet ska vara gångväg. I övrigt har vägarna på Fågelö godkänts som fullt tillräckliga.

LIS-område

Det är ägaren Skara stift som uttryckt intresse om att bygga.

Marken mäter fyra hektar och ligger inom ett LIS-område – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – det vill säga, ett område där byggnation underlättas vid oanvända stränder för att bidra till den lokala utvecklingen.

Synpunkter

Huruvida byggnationen gynnar lokal utveckling frågade sig Länsstyrelsen under samrådsperioden som ägde rum vid maj-juni.

– De ville ha verksamhet som komplement till restaurangen, säger Maria Nilsson.

Utveckling

– Länsstyrelsen ansåg att tomten inte var lämplig för bostäder. Vi hävdar att det kommer att kunna utveckla området.

Hon menar att det finns en tanke med fler boenden. Trots att det inte rör friluftsliv direkt så är det positivt för utvecklingen av det. Trots allt är det ett skäl för att bygga på LIS-område.

– Så är det med landsbygdsutveckling. Vi vill få till en utveckling, mer än bara komplement, säger Nilsson.

Beslutet om detaljplanen väntas inom kort.

– Granskningen håller på till mitten av februari. Beroende av vad vi får in så ska det godtas av kommunfullmäktige.

På några få år har verksamheten vid färjeläget Laxhall växt från ingenting mer än en restaurang. Olika aktörer har sett potential här och gjort området intressant ur friluftssynpunkt.

En nu aktuell detaljplan syftar till att exploatera ytterligare en bit mark, i detta fall för byggande av bostadshus. Fastigheten i fråga är en del av Fågelö 4:13, som ägs av Skara stift.

Söder om restaurangen

Detaljplanen avser ett område precis söder om restaurangen. Enligt detaljplanen ska 15 stycken bostadshus byggas. Dessutom ska två mindre ytor tillägnas friluftsverksamhet och tekniska anläggningar.

Byggnationen ska äga rum inne i tallskogen, cirka 50 meter från vattnet. Detta för att skydda eventuella ekologiska värden.

Miljöbedömning

Med stöd av en miljöbedömning som kommunen gjort menar planarkitekten Maria Nilsson att området inte är av särskilt stort miljöintresse, men att det har potential att bli det.

I övrigt ska området lämnas så intakt som möjligt vad gäller vild växtlighet.

Som tillfartsväg till bebyggelsen har beslutats om en väg som går runt den existerande parkeringsplatsen. Vägen förbi fritidshusen närmare vattnet ska vara gångväg. I övrigt har vägarna på Fågelö godkänts som fullt tillräckliga.

LIS-område

Det är ägaren Skara stift som uttryckt intresse om att bygga.

Marken mäter fyra hektar och ligger inom ett LIS-område – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – det vill säga, ett område där byggnation underlättas vid oanvända stränder för att bidra till den lokala utvecklingen.

Synpunkter

Huruvida byggnationen gynnar lokal utveckling frågade sig Länsstyrelsen under samrådsperioden som ägde rum vid maj-juni.

– De ville ha verksamhet som komplement till restaurangen, säger Maria Nilsson.

Utveckling

– Länsstyrelsen ansåg att tomten inte var lämplig för bostäder. Vi hävdar att det kommer att kunna utveckla området.

Hon menar att det finns en tanke med fler boenden. Trots att det inte rör friluftsliv direkt så är det positivt för utvecklingen av det. Trots allt är det ett skäl för att bygga på LIS-område.

– Så är det med landsbygdsutveckling. Vi vill få till en utveckling, mer än bara komplement, säger Nilsson.

Beslutet om detaljplanen väntas inom kort.

– Granskningen håller på till mitten av februari. Beroende av vad vi får in så ska det godtas av kommunfullmäktige.

  • Jesper Sydhagen