05 jan 2016 14:10

05 jan 2016 14:10

Får del av stöd på 6,5 miljarder

MARIESTAD: Mariestadsgård på topp 15-listan

I december betalade Jordbruksverket ut EU:s jordbrukarstöd för 2015 till Sveriges lantbrukare. Vadsbo Mjölk AB i Mariestad återfinns högt upp på listan.

6,5 miljarder kronor damp ned på de svenska lantbrukarnas konton månaden före årsskiftet. Det handlar om gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, gamla miljöersättningar och nya miljöersättningar.

Areal och antal djur påverkar hur stor del av jordbrukarstödskakan varje enskild lantbrukare får, därför kan man – något förenklat – säga att de största gårdarna får mest. Allra mest, 8,9 miljoner fick K C Ranch AB i Skåne. Ja, topp tre på listan finns faktiskt i Skåne. Men redan på 15:e plats står Vadsbo Mjölk AB med sina 1 250 mjölkkor på gården söder om Mariestad. Företaget får 3,35 miljoner kronor. 860 000 av dessa är nötkreatursstöd, resten går under benämningen gamla miljöstöd, det vill säga pågående åtaganden. På 16:e plats återfinns för övrigt ännu en Skaraborgsgård, nämligen Blombergs säteri i Källby, som får 3,30 miljoner kronor.

Under 2015 fick landets mjölkbönder också ett krisstöd från EU (50 procent) och Sverige (50 procent) på totalt 150 miljoner kronor.

6,5 miljarder kronor damp ned på de svenska lantbrukarnas konton månaden före årsskiftet. Det handlar om gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, gamla miljöersättningar och nya miljöersättningar.

Areal och antal djur påverkar hur stor del av jordbrukarstödskakan varje enskild lantbrukare får, därför kan man – något förenklat – säga att de största gårdarna får mest. Allra mest, 8,9 miljoner fick K C Ranch AB i Skåne. Ja, topp tre på listan finns faktiskt i Skåne. Men redan på 15:e plats står Vadsbo Mjölk AB med sina 1 250 mjölkkor på gården söder om Mariestad. Företaget får 3,35 miljoner kronor. 860 000 av dessa är nötkreatursstöd, resten går under benämningen gamla miljöstöd, det vill säga pågående åtaganden. På 16:e plats återfinns för övrigt ännu en Skaraborgsgård, nämligen Blombergs säteri i Källby, som får 3,30 miljoner kronor.

Under 2015 fick landets mjölkbönder också ett krisstöd från EU (50 procent) och Sverige (50 procent) på totalt 150 miljoner kronor.

Stöd till Mariestad

Vadsbo Mjölk AB 3 3499 66 kronor

Västergården, Torsö 2 242 867 kronor

Ulf Broo, Segerstad 1 548 492 kronor

Källa: Jordbruksverket