04 jan 2016 06:00

04 jan 2016 06:00

Nya bodar höjer gästhamnen

MARIESTAD: Sjönära satsning klar till sommaren

Stor vikt läggs på utformning och detaljer när sju nya försäljningsbodar, toaletter och sophus uppförs i Mariestads gästhamn.
– Vi vill att det ska vara stil på bodarna, säger Jonas Hedberg på AB Stadens Hus.

Illustrationen ovan visar hur området i inre hamnen kommer att se ut när allt står klart lagom till sommaren.

– Det här blir ett rejält lyft för hamnen och Mariestad. Faktum är att hamnområdet är första kontakten med Mariestad för många turister, påpekar Jonas Hedberg entusiastiskt.

”Nakna” bodar

Efter flera turer är det alltså AB Stadens Hus, det kommunala fastighetsbolaget som förvaltas av Mariehus, som står bakom satsningen. Budgeten uppgår till sex miljoner kronor och ska rendera i sju försäljningsbodar, en bod med toaletter (för personal och gäster) samt en sopbod som ger generösa utrymmen för källsortering. Samtliga bodar blir enhetligt rödfärgade med en tydlig sjöbodskaraktär.

– Varje bod är 35 kvadratmeter och uppförs på gjutna bottenplattor. Försäljningsbodarna blir oisolerade med ett basutförande med tvättställ och elcentral. Respektive hyresgäst får sedan inreda och anpassa bodarna utifrån sin verksamhet, förklarar projektplaneraren Ragnar Olsson.

Jonas Hedberg poängterar att befintliga entreprenörer i hamnen har förtur till att hyra en bod. Hyresvärden har även kontakt med andra näringsidkare som önskar komma in i området.

– Vi har haft möten med tilltänkta hyresgäster. Det är inte spikat, men tanken är att teckna avtal över tre år med varje hyresgäst så att det blir långsiktigt.

Serveringstorg

Bodarna uppförs på exakt samma plats som nuvarande bodar står. Deras placering gör att det bildas ett serveringstorg – eller ”food-court” – där gästerna kan avnjuta alltifrån glass och smörgåsar till sallad och fiskrätter med utsikt över sjön.

– Vår ambition är att det ska bli mångfald i utbudet; alltså att det ska finnas något ätbart för alla tycken och smak. Torgytan blir för övrigt i gatsten, säger Jonas Hedberg.

I dagarna fraktas befintliga bodar bort. Entreprenören (ännu så länge hemlig) som vunnit upphandlingen ligger i startgroparna att komma i gång med byggnationen efter trettonhelgen.

– Tidsplanen är tajt. Målet är att bodarna ska vara på plats första veckan i april, så att hyresgästerna får tillträde. En officiell invigning är planerad till valborgsmässoafton.

Det befintliga sophuset (söder om bodarna) kommer att flyttas nästa år och skapa plats för en större lekyta.

Parallellt ser kommunen över infrastrukturen i hamnområdet, i syfte att binda ihop gångstråken.

– Det är viktigt att koppla ihop hamnen med centrum via Esplanaden och gångvägarna längs Tidan. Vi tittar även på hur vi kan binda ihop stråket norrut, bort mot Karlsholme och Katthavsviken, säger mark- och exploateringsingenjör Erik Randén.

Illustrationen ovan visar hur området i inre hamnen kommer att se ut när allt står klart lagom till sommaren.

– Det här blir ett rejält lyft för hamnen och Mariestad. Faktum är att hamnområdet är första kontakten med Mariestad för många turister, påpekar Jonas Hedberg entusiastiskt.

”Nakna” bodar

Efter flera turer är det alltså AB Stadens Hus, det kommunala fastighetsbolaget som förvaltas av Mariehus, som står bakom satsningen. Budgeten uppgår till sex miljoner kronor och ska rendera i sju försäljningsbodar, en bod med toaletter (för personal och gäster) samt en sopbod som ger generösa utrymmen för källsortering. Samtliga bodar blir enhetligt rödfärgade med en tydlig sjöbodskaraktär.

– Varje bod är 35 kvadratmeter och uppförs på gjutna bottenplattor. Försäljningsbodarna blir oisolerade med ett basutförande med tvättställ och elcentral. Respektive hyresgäst får sedan inreda och anpassa bodarna utifrån sin verksamhet, förklarar projektplaneraren Ragnar Olsson.

Jonas Hedberg poängterar att befintliga entreprenörer i hamnen har förtur till att hyra en bod. Hyresvärden har även kontakt med andra näringsidkare som önskar komma in i området.

– Vi har haft möten med tilltänkta hyresgäster. Det är inte spikat, men tanken är att teckna avtal över tre år med varje hyresgäst så att det blir långsiktigt.

Serveringstorg

Bodarna uppförs på exakt samma plats som nuvarande bodar står. Deras placering gör att det bildas ett serveringstorg – eller ”food-court” – där gästerna kan avnjuta alltifrån glass och smörgåsar till sallad och fiskrätter med utsikt över sjön.

– Vår ambition är att det ska bli mångfald i utbudet; alltså att det ska finnas något ätbart för alla tycken och smak. Torgytan blir för övrigt i gatsten, säger Jonas Hedberg.

I dagarna fraktas befintliga bodar bort. Entreprenören (ännu så länge hemlig) som vunnit upphandlingen ligger i startgroparna att komma i gång med byggnationen efter trettonhelgen.

– Tidsplanen är tajt. Målet är att bodarna ska vara på plats första veckan i april, så att hyresgästerna får tillträde. En officiell invigning är planerad till valborgsmässoafton.

Det befintliga sophuset (söder om bodarna) kommer att flyttas nästa år och skapa plats för en större lekyta.

Parallellt ser kommunen över infrastrukturen i hamnområdet, i syfte att binda ihop gångstråken.

– Det är viktigt att koppla ihop hamnen med centrum via Esplanaden och gångvägarna längs Tidan. Vi tittar även på hur vi kan binda ihop stråket norrut, bort mot Karlsholme och Katthavsviken, säger mark- och exploateringsingenjör Erik Randén.