31 dec 2015 18:00

31 dec 2015 18:00

Fiberföreningar samkör med elnätsföretag

LUGNÅS: Lägger ned flera rör i samma kanal

Vänerkantens fiber ligger i startgroparna för fiberutbyggnaden.
Precis som i Böja kommer samförläggning av kablar ske med elnätsbolag.

– Efter mycket diskussion har vi nått en uppgörelse som båda parter är nöjda med, säger Sture Pettersson, ordförande i Vänerkantens fiber.

Helt gnisselfritt har nämligen inte diskussionerna gått. Initialt ville Ellevio ha 38 kronor plus moms per meter för att gräva ner elkabel i marken, dessutom 1,50 kronor per meter för fiberkabeln.

– Med tanke på att vi ska gräva ner fiber på en sträcka om cirka 5,5 mil, varav 1,5 mil är möjlig att samförlägga med Ellevio, ansåg vi att priset var för högt. Vi lyfte frågan högre upp i hierarkin och har efter nya förhandlingar nått en rimlig prisnivå, säger Sture Pettersson.

– Istället för att stå och gapa i varsin ända är det viktigt med samförstånd så man slipper gräva mer än en gång. Det vinner alla på, inte minst berörda markägare.

Den ekonomiska föreningen sträcker sig utmed Vänerkanten, från Björsäter till Gullsjö och avgränsas söderut av E20. I området finns cirka 130 året runt-boende, ett flertal fritidshus och företag. Och intresset för fiber är stort, enligt Pettersson.

– Anslutningsgraden ligger på 92 procent, berättar Pettersson som räknar med att arbetet inleds i slutet av januari.

– Då kör vi samförläggning med Ellevio och drar med 20 procent av vårt område på en gång. Om ett år ska förhoppningsvis alla som tecknat sig för fiber vara anslutna.

Några mil söderut, i området kring Böja, är fiberutbyggnaden i princip klar berättar Evert Blomkvist som är ordförande i den ekonomiska föreningen Böja fiber.

– 195 fastigheter, varav ett 60-tal fritidshus, har fått fiber indraget successivt under året. Boende i trakten har ställt upp fantastiskt bra i den här satsningen. Och det är väl så ute på vischan; ska det bli något gjort får man göra det själva.

I avvaktan på beslut om statligt stöd har Böja fiber tagit ett lån på 1,7 miljoner kronor för att kunna genomföra utbyggnaden.

– Skövde kommun gick i borgen för lånet. Mariestad däremot beviljar inte kommunal borgen till fiberföreningar, säger Evert Blomkvist.

Sammanlagt har Böja fiber grävt ner närmare 3,5 mil fiberkabel. Föreningen erbjöd samtidigt elnätsbolagen Ellevio och Götene elförening att lägga ner ledningar i samma veva.

– Förutom tillgång till fibernätet säkras elleveransen när ledningar grävs ned; det är positivt för hela bygden, säger Evert Blomkvist.

– Efter mycket diskussion har vi nått en uppgörelse som båda parter är nöjda med, säger Sture Pettersson, ordförande i Vänerkantens fiber.

Helt gnisselfritt har nämligen inte diskussionerna gått. Initialt ville Ellevio ha 38 kronor plus moms per meter för att gräva ner elkabel i marken, dessutom 1,50 kronor per meter för fiberkabeln.

– Med tanke på att vi ska gräva ner fiber på en sträcka om cirka 5,5 mil, varav 1,5 mil är möjlig att samförlägga med Ellevio, ansåg vi att priset var för högt. Vi lyfte frågan högre upp i hierarkin och har efter nya förhandlingar nått en rimlig prisnivå, säger Sture Pettersson.

– Istället för att stå och gapa i varsin ända är det viktigt med samförstånd så man slipper gräva mer än en gång. Det vinner alla på, inte minst berörda markägare.

Den ekonomiska föreningen sträcker sig utmed Vänerkanten, från Björsäter till Gullsjö och avgränsas söderut av E20. I området finns cirka 130 året runt-boende, ett flertal fritidshus och företag. Och intresset för fiber är stort, enligt Pettersson.

– Anslutningsgraden ligger på 92 procent, berättar Pettersson som räknar med att arbetet inleds i slutet av januari.

– Då kör vi samförläggning med Ellevio och drar med 20 procent av vårt område på en gång. Om ett år ska förhoppningsvis alla som tecknat sig för fiber vara anslutna.

Några mil söderut, i området kring Böja, är fiberutbyggnaden i princip klar berättar Evert Blomkvist som är ordförande i den ekonomiska föreningen Böja fiber.

– 195 fastigheter, varav ett 60-tal fritidshus, har fått fiber indraget successivt under året. Boende i trakten har ställt upp fantastiskt bra i den här satsningen. Och det är väl så ute på vischan; ska det bli något gjort får man göra det själva.

I avvaktan på beslut om statligt stöd har Böja fiber tagit ett lån på 1,7 miljoner kronor för att kunna genomföra utbyggnaden.

– Skövde kommun gick i borgen för lånet. Mariestad däremot beviljar inte kommunal borgen till fiberföreningar, säger Evert Blomkvist.

Sammanlagt har Böja fiber grävt ner närmare 3,5 mil fiberkabel. Föreningen erbjöd samtidigt elnätsbolagen Ellevio och Götene elförening att lägga ner ledningar i samma veva.

– Förutom tillgång till fibernätet säkras elleveransen när ledningar grävs ned; det är positivt för hela bygden, säger Evert Blomkvist.