29 dec 2015 15:07

30 dec 2015 14:21

Telefonstrul efter Helga

SUNDSMARKEN: Stormen påverkar fortfarande

Den 4 december kom stormen Helga på besök.
Trots att det är över tre veckor sedan har Gun Larsson vid Fallet, Sundsmarken, inte fått tillbaka sin fasta telefoni.
– Jag är trött på det här, suckar Gun.

Nu är det 25 dagar sedan stormen Helga härjade och för de flesta är den bara ett kapitel i historien, dock inte för Gun Larsson i Sundsmarken.

– När det blåste som värst försvann den fasta telefonin. Tyvärr är den inte tillbaka än, däremot fungerar internet och har gjort det hela tiden, berättar 80-åriga Gun Larsson.

I skogen vid Sundsmarken är stormskadorna synliga.

Många träd ligger som plockepinn över varandra. Det är som en jätte varit framme och slagit med sina stora nävar. Rotvältorna är många och vittnar om förödande kraft när vinden hämtade styrka över Vänern och nådde land.

Dottern Sonja har hjälpt hennes mamma med kontakterna med Telia.

– Mamma är inte helt utan telefon. Teliasonera har hjälp till med att vidarekoppla den fasta telefonin till hennes mobil. Hon är också lovad kompensation för merkostnaderna, berättar Sonja.

Gun och blickar ut genom fönstret och förklarar:

– Vi är fler här ute som inte kan ringa med den vanliga telefonen. Grannen fick ett träd rätt över telefonledningen som kapade den mitt itu.

Besviken

Gun Larsson har tröttnat på att inte ha den fasta telefonin och berättar att informationen har varit knapphändig från Teliasonera.

Turerna kring när den fasta telefonin ska komma i gång är många. Beskeden har haglat och den senaste är att allt ska fungera igen den 8 januari.

– Efter stormarna Per och Gudrun försvann den fasta telefonin också, men bara några dagar. Jag förstår inte varför det ska ta så lång tid den här gången? undrar Gun.

– Vid Hästhagen, inte långt härifrån, ligger det ett träd över telefonledningen. Ledningen hänger och slakar, men ingen har kapat bord trädet som ligger mot den.

Iréne Krohn, presschef på Teliasonera, beklagar problemen och förklarar hur läget är för tillfället.

– Skanovas tekniker jobbar veckans alla dagar, men stormrelaterade fel är tyvärr ofta komplicerade att laga. Det kan handla om nedblåsta ledningar där det ofta krävs röjningsarbete i svårtillgänglig terräng, sönderblåst utrustning där reservdelar kan behöva beställas.

– Om det är möjligt försöker vi göra temporära lagningar.

Hon fortsätter:

– Att reparera en kopparledning är också ett precisionsarbete där de många ledningarna som måste repareras en och en går i en och samma kabel. Det kan också vara anledningen till att bredbandet fungerar, men inte telefonin.

Nu är det 25 dagar sedan stormen Helga härjade och för de flesta är den bara ett kapitel i historien, dock inte för Gun Larsson i Sundsmarken.

– När det blåste som värst försvann den fasta telefonin. Tyvärr är den inte tillbaka än, däremot fungerar internet och har gjort det hela tiden, berättar 80-åriga Gun Larsson.

I skogen vid Sundsmarken är stormskadorna synliga.

Många träd ligger som plockepinn över varandra. Det är som en jätte varit framme och slagit med sina stora nävar. Rotvältorna är många och vittnar om förödande kraft när vinden hämtade styrka över Vänern och nådde land.

Dottern Sonja har hjälpt hennes mamma med kontakterna med Telia.

– Mamma är inte helt utan telefon. Teliasonera har hjälp till med att vidarekoppla den fasta telefonin till hennes mobil. Hon är också lovad kompensation för merkostnaderna, berättar Sonja.

Gun och blickar ut genom fönstret och förklarar:

– Vi är fler här ute som inte kan ringa med den vanliga telefonen. Grannen fick ett träd rätt över telefonledningen som kapade den mitt itu.

Besviken

Gun Larsson har tröttnat på att inte ha den fasta telefonin och berättar att informationen har varit knapphändig från Teliasonera.

Turerna kring när den fasta telefonin ska komma i gång är många. Beskeden har haglat och den senaste är att allt ska fungera igen den 8 januari.

– Efter stormarna Per och Gudrun försvann den fasta telefonin också, men bara några dagar. Jag förstår inte varför det ska ta så lång tid den här gången? undrar Gun.

– Vid Hästhagen, inte långt härifrån, ligger det ett träd över telefonledningen. Ledningen hänger och slakar, men ingen har kapat bord trädet som ligger mot den.

Iréne Krohn, presschef på Teliasonera, beklagar problemen och förklarar hur läget är för tillfället.

– Skanovas tekniker jobbar veckans alla dagar, men stormrelaterade fel är tyvärr ofta komplicerade att laga. Det kan handla om nedblåsta ledningar där det ofta krävs röjningsarbete i svårtillgänglig terräng, sönderblåst utrustning där reservdelar kan behöva beställas.

– Om det är möjligt försöker vi göra temporära lagningar.

Hon fortsätter:

– Att reparera en kopparledning är också ett precisionsarbete där de många ledningarna som måste repareras en och en går i en och samma kabel. Det kan också vara anledningen till att bredbandet fungerar, men inte telefonin.