27 dec 2015 21:25

27 dec 2015 21:25

Villainbrott under jul

POLISRONDEN

På juldagens kväll upptäcktes att en altandörr till en villa på Djurögatan i Mariestad brutits upp.

Det är oklart om något tillgripits vid inbrottet, som skedde någon gång mellan julafton och juldagen.

Det är oklart om något tillgripits vid inbrottet, som skedde någon gång mellan julafton och juldagen.