26 dec 2015 08:00

26 dec 2015 08:00

IT-företag fick synpunkter på arbetsmiljön

MARIESTAD

Mariestadsföretaget IT-Stöd Skaraborg AB har fram till den 15 mars på sig att rätta till de brister som Arbetsmiljöverket har konstaterat.

Under den europeiska arbetsmiljöveckan i början av december fick IT-företaget besök av Arbetsmiljöverket och tillsammans genomförde de en inspektion. Efteråt påtalade verket några brister, framför allt när det gäller riskbedömning och åtgärdsplaner för stressrelaterade problem på arbetsplatsen. Kritiken framförs i tre punkter:

1) Företaget har inte tillräckligt riskbedömt arbetsförhållanden som kan leda till stress. 2) Det saknas en handlingsplan för hur riskerna med arbetsrelaterad stress ska åtgärdas. 3) Det saknas en skriftlig rutin (hur, vad, vem och när) för hur företaget regelbundet ska undersöka och bedöma vilka arbetsförhållanden som kan leda till stress.

I det så kallade inspektionsmeddelandet uppmanas IT-Stöd Skaraborg att undanröja de brister och risker som påtalas. Tre månader har man på sig för att följa arbetsmiljölagen.

Under den europeiska arbetsmiljöveckan i början av december fick IT-företaget besök av Arbetsmiljöverket och tillsammans genomförde de en inspektion. Efteråt påtalade verket några brister, framför allt när det gäller riskbedömning och åtgärdsplaner för stressrelaterade problem på arbetsplatsen. Kritiken framförs i tre punkter:

1) Företaget har inte tillräckligt riskbedömt arbetsförhållanden som kan leda till stress. 2) Det saknas en handlingsplan för hur riskerna med arbetsrelaterad stress ska åtgärdas. 3) Det saknas en skriftlig rutin (hur, vad, vem och när) för hur företaget regelbundet ska undersöka och bedöma vilka arbetsförhållanden som kan leda till stress.

I det så kallade inspektionsmeddelandet uppmanas IT-Stöd Skaraborg att undanröja de brister och risker som påtalas. Tre månader har man på sig för att följa arbetsmiljölagen.