25 dec 2015 07:00

25 dec 2015 11:48

Värmepump skapar grannfejd i villaområde

MARIESTAD

En bullrande poolvärmepump har skapat en grannfejd i Mariestad.
Efter ett halvårs bråk har ärendet landat på länsstyrelsens bord.

I mitten av juni mottog kommunens miljö- och byggnadsförvaltning ett klagomål rörande en högljudd värmepump. Ägaren använder den till sin swimmingpool, men det bullrande ljudet har väckt irritation hos en granne.

Enligt klagomålet står värmepumpen placerad cirka 1,5 meter från grannens tomt. Ljudet upplevs som störande när grannen vistas på uteplatsen.

Bullermätning

I augusti genomfördes en inspektion för att lyssna på bullret. Enligt Naturvårdsverkets krav får inte en värmepump vid grannens tomtgräns överstiga 40 decibel nattetid och 50 decibel på dagtid.

Vid mätningen uppmättes först en ljudnivå på 44 decibel. Grannen var dock säker på att pumpen inte gick för fullt och därför gjordes ytterligare en mätning några dagar senare. Den gången visade decibelmätaren 46,8.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tog kontakt med ägaren för att diskutera ljudnivån och vilka åtgärder som borde göras. Parterna kom fram till att pumpen endast skulle vara i gång på dagtid.

Köpt en timer

I september kunde det konstateras att ägaren köpt en timer och programmerat denna till nästa års användande av swimmingpoolen och värmepumpen. Just nu är pumpen placerad för förvaring och kommer inte att ställas ut förrän till sommaren.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att ägarens åtgärder är tillräckliga för att undvika bullerstörningar i området. Grannen är däremot missnöjd med förvaltningens beslut och har valt att överklaga till länsstyrelsen.

I mitten av juni mottog kommunens miljö- och byggnadsförvaltning ett klagomål rörande en högljudd värmepump. Ägaren använder den till sin swimmingpool, men det bullrande ljudet har väckt irritation hos en granne.

Enligt klagomålet står värmepumpen placerad cirka 1,5 meter från grannens tomt. Ljudet upplevs som störande när grannen vistas på uteplatsen.

Bullermätning

I augusti genomfördes en inspektion för att lyssna på bullret. Enligt Naturvårdsverkets krav får inte en värmepump vid grannens tomtgräns överstiga 40 decibel nattetid och 50 decibel på dagtid.

Vid mätningen uppmättes först en ljudnivå på 44 decibel. Grannen var dock säker på att pumpen inte gick för fullt och därför gjordes ytterligare en mätning några dagar senare. Den gången visade decibelmätaren 46,8.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tog kontakt med ägaren för att diskutera ljudnivån och vilka åtgärder som borde göras. Parterna kom fram till att pumpen endast skulle vara i gång på dagtid.

Köpt en timer

I september kunde det konstateras att ägaren köpt en timer och programmerat denna till nästa års användande av swimmingpoolen och värmepumpen. Just nu är pumpen placerad för förvaring och kommer inte att ställas ut förrän till sommaren.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att ägarens åtgärder är tillräckliga för att undvika bullerstörningar i området. Grannen är däremot missnöjd med förvaltningens beslut och har valt att överklaga till länsstyrelsen.