25 dec 2015 19:00

25 dec 2015 19:00

LSS-boende synades – bristerna finns kvar

MARIESTAD

Flera allvarliga händelser har inträffat på en gruppbostad i Mariestad.
Inspektionen för vård och omsorg slår fast att förbättringar har gjorts – men att det kvarstår brister i verksamheten.

Tre allvarliga händelser på ett LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Mariestads kommun fick Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att reagera.

Olika former av incidenter mellan brukare har skett och vid ett tillfälle ska en i personalen ha tagit ett nackgrepp på en brukare. Personen blev senare uppsagd.

Inspektionen på det aktuella boendet genomfördes i oktober, men beslutet har dröjt fram tills nu. IVO ser positivt på att socialnämnden gjort ansträngningar för att komma till rätta med problemen.

”I dag arbetar personalen utifrån ett helt annat förhållningssätt jämfört med tiden för de tidigare lex Sarah-anmälningarna. Sammanfattningsvis handlar det om ett arbetssätt där de boendes behov är i fokus”, står det i beslutet.

Ont om personal

IVO bedömer dock att det fortfarande finns brister i verksamheten och ställer därför krav på åtgärder. Bland annat framkom det att brukarnas möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter är liten till följd av otillräcklig bemanning. Detta blir särskilt tydligt på helgerna då personalstyrkan är mindre.

Vidare ska socialnämnden säkerställa att personalen kan kommunicera med de boende på andra sätt än genom tal. Stöd finns genom pictogram och scheman. Vid IVO:s inspektionstillfälle kunde inte alla boende komma ut ur huset för egen maskin. Alla lägenheter har inte heller ett fullvärdigt kök med spis och frys, vilket brukarna har rätt till.

Motsvarar inte kraven

Social dokumentation tycks också saknas inom verksamheten, något IVO kräver att socialnämnden tittar över.

”Vi gör bedömningen att om anteckningar förs in i den sociala journalen en gång per månad är detta allt för sällan. Innehållet motsvarar inte de krav som ställs i lag och föreskrifter”, skriver IVO.

Mariestads kommun ska redovisa de vidtagna åtgärderna senast den 26 februari.

Tre allvarliga händelser på ett LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Mariestads kommun fick Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att reagera.

Olika former av incidenter mellan brukare har skett och vid ett tillfälle ska en i personalen ha tagit ett nackgrepp på en brukare. Personen blev senare uppsagd.

Inspektionen på det aktuella boendet genomfördes i oktober, men beslutet har dröjt fram tills nu. IVO ser positivt på att socialnämnden gjort ansträngningar för att komma till rätta med problemen.

”I dag arbetar personalen utifrån ett helt annat förhållningssätt jämfört med tiden för de tidigare lex Sarah-anmälningarna. Sammanfattningsvis handlar det om ett arbetssätt där de boendes behov är i fokus”, står det i beslutet.

Ont om personal

IVO bedömer dock att det fortfarande finns brister i verksamheten och ställer därför krav på åtgärder. Bland annat framkom det att brukarnas möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter är liten till följd av otillräcklig bemanning. Detta blir särskilt tydligt på helgerna då personalstyrkan är mindre.

Vidare ska socialnämnden säkerställa att personalen kan kommunicera med de boende på andra sätt än genom tal. Stöd finns genom pictogram och scheman. Vid IVO:s inspektionstillfälle kunde inte alla boende komma ut ur huset för egen maskin. Alla lägenheter har inte heller ett fullvärdigt kök med spis och frys, vilket brukarna har rätt till.

Motsvarar inte kraven

Social dokumentation tycks också saknas inom verksamheten, något IVO kräver att socialnämnden tittar över.

”Vi gör bedömningen att om anteckningar förs in i den sociala journalen en gång per månad är detta allt för sällan. Innehållet motsvarar inte de krav som ställs i lag och föreskrifter”, skriver IVO.

Mariestads kommun ska redovisa de vidtagna åtgärderna senast den 26 februari.