23 dec 2015 13:35

23 dec 2015 13:35

Smärtteamet försenat

SKARABORG: Personal vill komma igång med regionalt arbetssätt

Skaraborgs sjukhus ska bygga ut smärtverksamheten men arbetet är försenat vilket fått personal att reagera.
– Väntetiderna för patienterna blir allt längre, skriver de till ledningen.

I dagsläget sköts vården av smärtläkare, smärtsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Enligt ett regionalt beslut, som togs i december 2014, ska de tillsammans med kurator, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut bilda ett tvärprofessionellt team som ska arbeta med patienterna. Helheten ska bli bättre och i regionen ska det jobbas på samma sätt.

Inte i gång

Fortfarande har inte det nya teamet kommit igång på Skas. Det nuvarande teamet har skrivit till ledningen och lämnat flera synpunkter. Bland annat är väntetiden för ett första besök mer än ett år. Dessutom saknas psykolog och fysioterapeut med nödvändig erfarenhet.

Cecilia Andersson, verksamhetschef för anestesi, operation och intensiven på Skas, vill inte närmare kommentera brevet till sjukhusledningen, men förstår att de berörda vill komma igång med teamarbetet.

– Det tar lång tid att bygga upp ett nytt sätt att jobba. Verksamheterna, som har med det nya teamet att göra, har olika uppdrag. Var och en tar ansvar för att rätt kompetens kommer till teamet.

När kommer det nya teamet igång?

– Vi har haft möten för uppstart under hösten, gruppen kan börja arbeta men det gäller att vi kommer igång. Det kommer att bli positivt för patienterna; med olika professioner och kompetenser som tillsammans möter behoven.

Ledningen vill att det några av det nya teamets medarbetare, bland annat kuratorn, även ska ha kvar sina tidigare arbetsuppgifter vilket innebär att arbetsbelastningen kommer att bli stor. Det får även en konsekvens, enligt brevet, att det nya teamets 14 medlemmar kommer att ledas av sex olika enhetschefer. Invecklade beslutsvägar är bara en konsekvens av det.

– - Det är ett naturligt arbetssätt; olika professioner jobbar kring patienten i vårdprocessen. De olika enhetscheferna har ansvar för respektive profession och kompetens, säger Cecilia Andersson.

I brevet till sjukhusledningen vill medarbetarna att beslutet om uppdelning av verksamheten mellan olika områden omprövas och att anestesikliniken får uppdrag om extern rekrytering.

Vi har, utan resultat, sökt de läkare som skrivit brevet.

I dagsläget sköts vården av smärtläkare, smärtsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Enligt ett regionalt beslut, som togs i december 2014, ska de tillsammans med kurator, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut bilda ett tvärprofessionellt team som ska arbeta med patienterna. Helheten ska bli bättre och i regionen ska det jobbas på samma sätt.

Inte i gång

Fortfarande har inte det nya teamet kommit igång på Skas. Det nuvarande teamet har skrivit till ledningen och lämnat flera synpunkter. Bland annat är väntetiden för ett första besök mer än ett år. Dessutom saknas psykolog och fysioterapeut med nödvändig erfarenhet.

Cecilia Andersson, verksamhetschef för anestesi, operation och intensiven på Skas, vill inte närmare kommentera brevet till sjukhusledningen, men förstår att de berörda vill komma igång med teamarbetet.

– Det tar lång tid att bygga upp ett nytt sätt att jobba. Verksamheterna, som har med det nya teamet att göra, har olika uppdrag. Var och en tar ansvar för att rätt kompetens kommer till teamet.

När kommer det nya teamet igång?

– Vi har haft möten för uppstart under hösten, gruppen kan börja arbeta men det gäller att vi kommer igång. Det kommer att bli positivt för patienterna; med olika professioner och kompetenser som tillsammans möter behoven.

Ledningen vill att det några av det nya teamets medarbetare, bland annat kuratorn, även ska ha kvar sina tidigare arbetsuppgifter vilket innebär att arbetsbelastningen kommer att bli stor. Det får även en konsekvens, enligt brevet, att det nya teamets 14 medlemmar kommer att ledas av sex olika enhetschefer. Invecklade beslutsvägar är bara en konsekvens av det.

– - Det är ett naturligt arbetssätt; olika professioner jobbar kring patienten i vårdprocessen. De olika enhetscheferna har ansvar för respektive profession och kompetens, säger Cecilia Andersson.

I brevet till sjukhusledningen vill medarbetarna att beslutet om uppdelning av verksamheten mellan olika områden omprövas och att anestesikliniken får uppdrag om extern rekrytering.

Vi har, utan resultat, sökt de läkare som skrivit brevet.