22 dec 2015 11:20

22 dec 2015 11:20

Mindre krångel med enklare läkarintyg

MARIESTAD: Nya rutiner införs

Västra Götalandsregionen håller på att tillsammans med Försäkringskassan införa ett mindre omfattande läkarintyg för korta och enkla sjukskrivningar.

I Skaraborg har de flesta vårdcentraler redan infört modellen, men några få återstår.

Om en sjukskrivning bedöms vara i högst två månader – och det inte krävs några insatser förutom de medicinska – behöver läkaren inte längre skriva lika mycket information i läkarintyget.

Tanken är att mer resurser ska läggas på dem som behöver det mest.

– Genom att vi får en tidig signal om att det är ett okomplicerat sjukfall kan vi anpassa stödet efter de behov som finns, och därmed använda våra resurser på ett bättre och mer effektivt sätt, säger Torgny Andersson, områdeschef på Försäkringskassan Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Nästa år

Karolina Wawrzycka, chef för Närhälsan Mariestad, berättar att rutinerna fortfarande inte införts i Mariestad – däremot vid Närhälsan i Töreboda.

– Vi har inte bestämt när vi ska införa det i Mariestad, men det blir någon gång under nästa år. Det finns inget bestämt datum, säger Karolina Wawrzycka.

– Däremot vet jag inte hur mycket tid som vi kommer att spara eftersom vi inte har många patienter som berörs av detta, fortsätter hon.

Parallellt med införandet av de behovsanpassade läkarintygen kommer man inom Västra Götaland även börja arbeta på ett nytt arbetssätt. Alla viktiga aktörer i sjukskrivningsprocessen – till exempel arbetsgivare – ska kopplas in tidigare i sjukskrivningen för att rätt insats ska ges i rätt tid.

I Skaraborg har de flesta vårdcentraler redan infört modellen, men några få återstår.

Om en sjukskrivning bedöms vara i högst två månader – och det inte krävs några insatser förutom de medicinska – behöver läkaren inte längre skriva lika mycket information i läkarintyget.

Tanken är att mer resurser ska läggas på dem som behöver det mest.

– Genom att vi får en tidig signal om att det är ett okomplicerat sjukfall kan vi anpassa stödet efter de behov som finns, och därmed använda våra resurser på ett bättre och mer effektivt sätt, säger Torgny Andersson, områdeschef på Försäkringskassan Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Nästa år

Karolina Wawrzycka, chef för Närhälsan Mariestad, berättar att rutinerna fortfarande inte införts i Mariestad – däremot vid Närhälsan i Töreboda.

– Vi har inte bestämt när vi ska införa det i Mariestad, men det blir någon gång under nästa år. Det finns inget bestämt datum, säger Karolina Wawrzycka.

– Däremot vet jag inte hur mycket tid som vi kommer att spara eftersom vi inte har många patienter som berörs av detta, fortsätter hon.

Parallellt med införandet av de behovsanpassade läkarintygen kommer man inom Västra Götaland även börja arbeta på ett nytt arbetssätt. Alla viktiga aktörer i sjukskrivningsprocessen – till exempel arbetsgivare – ska kopplas in tidigare i sjukskrivningen för att rätt insats ska ges i rätt tid.