22 dec 2015 10:07

22 dec 2015 15:33

Är det många anmälda?

HALLÅ DÄR...

...kyrkoherde Willem-Jan Fens i Svenska kyrkan som i ekumeniskt samarbete med andra församlingar i Mariestad även detta år anordnar en ”alternativ julafton” i Marieholmskyrkan.

– Ja, det här är ju alltid en välbesökt tillställning. Jag vet inte exakt, men vi har säkert haft det här arrangemanget i 25 år.

I ert programblad står det ”Julbön i Marieholmskyrkan”. Vad är det som händer mer?

– Det är ju en samlingspunkt för många ensamma, men andra är också där. Vi satsar på underhållning efter bönen och det blir traditionell julmat.

– Några präster och diakoner brukar vara på plats samt andra anställda och ideella krafter.

Är det helt gratis?

– Nej, faktiskt inte. Vi tar en symbolisk avgift och man måste anmäla sig. Hade det varit gratis kanske det hade blivit en anstormning på många hundra personer och det skulle vi nog inte klara av.

– Fast det är klart, om någon verkligen saknar medel... så får man väl förstås försöka lösa det ändå på något sätt.

Ska du själv vara där?

– Nej, inte i år. Men jag har varit med tidigare när min son var yngre.

– Ja, det här är ju alltid en välbesökt tillställning. Jag vet inte exakt, men vi har säkert haft det här arrangemanget i 25 år.

I ert programblad står det ”Julbön i Marieholmskyrkan”. Vad är det som händer mer?

– Det är ju en samlingspunkt för många ensamma, men andra är också där. Vi satsar på underhållning efter bönen och det blir traditionell julmat.

– Några präster och diakoner brukar vara på plats samt andra anställda och ideella krafter.

Är det helt gratis?

– Nej, faktiskt inte. Vi tar en symbolisk avgift och man måste anmäla sig. Hade det varit gratis kanske det hade blivit en anstormning på många hundra personer och det skulle vi nog inte klara av.

– Fast det är klart, om någon verkligen saknar medel... så får man väl förstås försöka lösa det ändå på något sätt.

Ska du själv vara där?

– Nej, inte i år. Men jag har varit med tidigare när min son var yngre.

  • C. Lundh