21 dec 2015 14:50

21 dec 2015 14:50

Uppfyller kraven

SKAS: Godkänt av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket konstaterade att akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus har gjort de åtgärder som myndigheten krävt.

Vårdförbundet kontaktade Arbetsmiljöverket, AV, och anmälde akuten för att vissa delar av arbetsmiljön inte var bra. Myndigheten tog beslut om att ärendet skulle utredas av Skas och redovisas för AV. Sjukhuset tog in en extern konsult, som senare skickade en rapport.

Nu har Arbetsmiljöverket granskat den och konstaterar att Skas uppfyller kraven som ställdes efter anmälan. Därmed avslutas ärendet. Anmälan var en så kallad 6:6a-framställan som används när skyddsombud och arbetsgivare inte är överens.

Vårdförbundet kontaktade Arbetsmiljöverket, AV, och anmälde akuten för att vissa delar av arbetsmiljön inte var bra. Myndigheten tog beslut om att ärendet skulle utredas av Skas och redovisas för AV. Sjukhuset tog in en extern konsult, som senare skickade en rapport.

Nu har Arbetsmiljöverket granskat den och konstaterar att Skas uppfyller kraven som ställdes efter anmälan. Därmed avslutas ärendet. Anmälan var en så kallad 6:6a-framställan som används när skyddsombud och arbetsgivare inte är överens.