21 dec 2015 17:12

21 dec 2015 17:12

Barnfamiljer får extra tillskott

MARIESTAD

27 familjer i Mariestads kommun får ta del av pengar ur Sociala samfonden 2015.

Totalt fanns 53 550 kronor i potten och pengarna har i huvudsak fördelats till barnfamiljer.

Även sökande som har umgänge med barn och som vid beräkning påvisat ett underskott eller ett obetydligt överskott har tagit del av pengarna. Alla barn och två äldre, som är sjuka, har erhållit 850 kronor vardera.

Det är socialnämndens arbetsutskott som beslutar vilka som ska erhållas medel.

Totalt fanns 53 550 kronor i potten och pengarna har i huvudsak fördelats till barnfamiljer.

Även sökande som har umgänge med barn och som vid beräkning påvisat ett underskott eller ett obetydligt överskott har tagit del av pengarna. Alla barn och två äldre, som är sjuka, har erhållit 850 kronor vardera.

Det är socialnämndens arbetsutskott som beslutar vilka som ska erhållas medel.