18 dec 2015 14:26

18 dec 2015 14:26

"Inget bra beslut"

MARIESTAD: Jakt

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att licensjakt på varg ska kunna överklagas till domstol.

– Inget bra beslut för Sverige, säger moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden, Mariestad.

– Sverige har Europas vargtätaste områden, koncentrerat till mellersta Sverige. Moderaterna har länge drivit på för att besluten ska flyttas från EU tillbaka till Sverige så att besluten tas så nära de som berörs som möjligt.

Riksdagen beslutade tidigare i veckan att regeringen ska driva alliansens rovdjurspolitik från 2013, trots att regeringen vill gå i motsatt riktning och flytta besluten till domstolarna.

– Det finns en stor majoritet i riksdagen att vi vill sköta det här med vargjakten själva.

Under fredagen kom två separata beslut om vargjakten. Först gav Naturvårdsverket klartecken för licensjakt på 46 vargar som länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborgs län, Värmland, Västmanland och Örebro län tidigare beslutat om, med start den 2 januari. Ett par timmar senare meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att Naturvårdsverkets beslut om att godkänna licensjakten ska kunna överklagas till domstol. HFD anser att ”det strider mot EU-rätten att förbjuda att beslut om vargjakt överklagas till domstol”.

– HFD:s beslut försvårar för jakten. Nu blir det än viktigare att vi trycker på regeringen så att den jobbar för att besluten ska hanteras i Sverige, säger Bergheden.

– Inget bra beslut för Sverige, säger moderaternas landsbygdspolitiske talesperson Sten Bergheden, Mariestad.

– Sverige har Europas vargtätaste områden, koncentrerat till mellersta Sverige. Moderaterna har länge drivit på för att besluten ska flyttas från EU tillbaka till Sverige så att besluten tas så nära de som berörs som möjligt.

Riksdagen beslutade tidigare i veckan att regeringen ska driva alliansens rovdjurspolitik från 2013, trots att regeringen vill gå i motsatt riktning och flytta besluten till domstolarna.

– Det finns en stor majoritet i riksdagen att vi vill sköta det här med vargjakten själva.

Under fredagen kom två separata beslut om vargjakten. Först gav Naturvårdsverket klartecken för licensjakt på 46 vargar som länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborgs län, Värmland, Västmanland och Örebro län tidigare beslutat om, med start den 2 januari. Ett par timmar senare meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att Naturvårdsverkets beslut om att godkänna licensjakten ska kunna överklagas till domstol. HFD anser att ”det strider mot EU-rätten att förbjuda att beslut om vargjakt överklagas till domstol”.

– HFD:s beslut försvårar för jakten. Nu blir det än viktigare att vi trycker på regeringen så att den jobbar för att besluten ska hanteras i Sverige, säger Bergheden.