17 dec 2015 20:30

17 dec 2015 20:57

"Ingen risk för allmänheten"

SKARABORG: Måltidsuppehåll ersätts av rast när ambulansen byter avtal

Ambulanspersonalens måltidsuppehåll ersätts snart av rast, vilket i teorin kan innebära att beredskapen blir sämre.
– Det är arbetsgivarens ansvar, säger Ola Sjöholm, ombudsman för Vårdförbundet.

Facklubbarna Kommunal och Vårdförbundet har sagt upp sina lokala arbetstidsavtal för ambulanspersonalen på Skaraborgs sjukhus. Från och med slutet av januari gäller de allmänna bestämmelserna (AB).

Bland annat innebär det att måltidsuppehållet, som ingår i arbetstiden, ersätts av en rast, vilket många befarar kommer att försämra tillgängligheten och beredskapen och kan påverka tredje man. Har personalen rast, kan den inte ta ett nytt uppdrag.

Verksamhetschefen Hans Halén betonar att tillgängligheten på de högst prioriterade uppdragen (prio 1) inte kommer att äventyras när avtalet går ut.

– Det kommer att bli ett merarbete för cheferna att lägga scheman och för personalen blir det mindre utrymme för varianter, men allmänheten kommer inte att märka det. Det blir ingen ökad risk, säger han.

Ombudsman Ola Sjöholm:

– Belastningen, med långa arbetsdagar och en del övertid, ökar för personalen och det är viktigt att de får sin rast. När en ambulans är avställd på grund av rast, så får arbetsgivaren planera arbetet så att det inte föreligger någon risk för beredskapen.

Han berättar att vid Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, byttes rasten mot ett måltidsuppehåll och samtidigt förkortades veckoarbetstiden.

Sa upp lokala avtal

Avtalet som sades upp vid Skas var ett poängavtal. Det innehåller bland annat ett måltidsuppehåll, i stället för rast, och att viss del av övertidsersättningen påverkas. Personalen tjänar lite mer och schemaläggningen är enklare.

– Nuvarande avtal är flexibelt, men det ska vara kostnadsneutralt och ska revideras med jämna mellanrum. Nu reviderades inte avtalet under en lång tid och eftersom löneutvecklingen var god, blev det en hävstångseffekt och kostnaderna blev för stora, säger Hans Halén.

Ledningen föreslog en nedskrivning av poängen vilket hade inneburit en lägre ersättning för de flesta, men det föll inte god jord.

Halén:

– Alternativet hade varit att skära i verksamheten. Det här är det minst smärtsamma alternativet.

När blir det nya förhandlingar?

– Det är upp till de fackliga klubbarna, de sa ju upp avtalen.

Ola Sjöholm:

– Vill arbetsgivaren ha ett nytt avtal, så för den höra av sig.

Facklubbarna Kommunal och Vårdförbundet har sagt upp sina lokala arbetstidsavtal för ambulanspersonalen på Skaraborgs sjukhus. Från och med slutet av januari gäller de allmänna bestämmelserna (AB).

Bland annat innebär det att måltidsuppehållet, som ingår i arbetstiden, ersätts av en rast, vilket många befarar kommer att försämra tillgängligheten och beredskapen och kan påverka tredje man. Har personalen rast, kan den inte ta ett nytt uppdrag.

Verksamhetschefen Hans Halén betonar att tillgängligheten på de högst prioriterade uppdragen (prio 1) inte kommer att äventyras när avtalet går ut.

– Det kommer att bli ett merarbete för cheferna att lägga scheman och för personalen blir det mindre utrymme för varianter, men allmänheten kommer inte att märka det. Det blir ingen ökad risk, säger han.

Ombudsman Ola Sjöholm:

– Belastningen, med långa arbetsdagar och en del övertid, ökar för personalen och det är viktigt att de får sin rast. När en ambulans är avställd på grund av rast, så får arbetsgivaren planera arbetet så att det inte föreligger någon risk för beredskapen.

Han berättar att vid Södra Älvsborgs sjukhus, Säs, byttes rasten mot ett måltidsuppehåll och samtidigt förkortades veckoarbetstiden.

Sa upp lokala avtal

Avtalet som sades upp vid Skas var ett poängavtal. Det innehåller bland annat ett måltidsuppehåll, i stället för rast, och att viss del av övertidsersättningen påverkas. Personalen tjänar lite mer och schemaläggningen är enklare.

– Nuvarande avtal är flexibelt, men det ska vara kostnadsneutralt och ska revideras med jämna mellanrum. Nu reviderades inte avtalet under en lång tid och eftersom löneutvecklingen var god, blev det en hävstångseffekt och kostnaderna blev för stora, säger Hans Halén.

Ledningen föreslog en nedskrivning av poängen vilket hade inneburit en lägre ersättning för de flesta, men det föll inte god jord.

Halén:

– Alternativet hade varit att skära i verksamheten. Det här är det minst smärtsamma alternativet.

När blir det nya förhandlingar?

– Det är upp till de fackliga klubbarna, de sa ju upp avtalen.

Ola Sjöholm:

– Vill arbetsgivaren ha ett nytt avtal, så för den höra av sig.