17 dec 2015 15:40

17 dec 2015 15:40

69-åring får rätt mot Mariestadsföretag

MARIESTAD: Beslut i Arbetsdomstolen

En tidigare lönebidragsanställd stämde ett Mariestadsföretag som inte betalat in någon pensionsförsäkring – och fick rätt.

Ärendet har pågått en längre tid

En 69-årig man, som arbetade på företaget mellan april 2002 och juni 2011 då han pensionerades, stämde den tidigare arbetsgivaren för att inte ha betalt in pengar till någon pensionsförsäkring.

Tingsrätten gav 69-åringen rätt, men ärendet överklagades till Göta hovrätt som skickade vidare målet till Arbetsdomstolen (A), som nu fattat ett beslut.

Står fast

AD, som gått igenom materialet, lämnar inget prövningstillstånd i ärendet – därmed står tingsrättens dom fast Arbetsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Företaget ska betala drygt 240 000 kronor i skadestånd och rättegångskostnader.

Lättad

69-åringen var lättad när han fick ta del av besluten.

– Jag tycker det är skönt att allt är över. Detta har varit en lång och jobbig process, säger han.

Företaget ska nu betala drygt 90 000 kronor, plus ränta, i skadestånd till mannen. Dessutom ska företaget stå för rättegångskostnaderna som hamnar på runt 150 000 kronor.

Krav

Parallellt med detta pågår en annan process som är kopplad till målet.

Arbetsförmedlingen har nämligen väckt talan mot företaget med krav på återbetalning av det sammanlagda lönebidraget som man betalat till företaget genom åren. Det handlar om felaktig utbetalning av lönebidrag, samt upplupen ränta.

Det handlar om en summa på drygt 1, 2 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingen hävdar att företagets representant gjort sig skyldig till bedrägeri, detta genom att intyga att det fanns försäkringar trots att detta inte varit fallet.

En polisanmälan om grovt bedrägeri lämnades in den 27 maj 2014 och förundersökningen pågår i ärendet.

Ärendet har pågått en längre tid

En 69-årig man, som arbetade på företaget mellan april 2002 och juni 2011 då han pensionerades, stämde den tidigare arbetsgivaren för att inte ha betalt in pengar till någon pensionsförsäkring.

Tingsrätten gav 69-åringen rätt, men ärendet överklagades till Göta hovrätt som skickade vidare målet till Arbetsdomstolen (A), som nu fattat ett beslut.

Står fast

AD, som gått igenom materialet, lämnar inget prövningstillstånd i ärendet – därmed står tingsrättens dom fast Arbetsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Företaget ska betala drygt 240 000 kronor i skadestånd och rättegångskostnader.

Lättad

69-åringen var lättad när han fick ta del av besluten.

– Jag tycker det är skönt att allt är över. Detta har varit en lång och jobbig process, säger han.

Företaget ska nu betala drygt 90 000 kronor, plus ränta, i skadestånd till mannen. Dessutom ska företaget stå för rättegångskostnaderna som hamnar på runt 150 000 kronor.

Krav

Parallellt med detta pågår en annan process som är kopplad till målet.

Arbetsförmedlingen har nämligen väckt talan mot företaget med krav på återbetalning av det sammanlagda lönebidraget som man betalat till företaget genom åren. Det handlar om felaktig utbetalning av lönebidrag, samt upplupen ränta.

Det handlar om en summa på drygt 1, 2 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingen hävdar att företagets representant gjort sig skyldig till bedrägeri, detta genom att intyga att det fanns försäkringar trots att detta inte varit fallet.

En polisanmälan om grovt bedrägeri lämnades in den 27 maj 2014 och förundersökningen pågår i ärendet.